Vlinders

Contact info pagina: Henny Martens

Doelstelling

In het voorjaar van 2011 is de Vlinderwerkgroep opgericht. Naast het lopen door de natuur, het zien veranderen ervan gedurende het jaar en het meemaken van onverwachte ontmoetingen/gebeurtenissen in de natuur richten we ons voornamelijk op:

De vlinderwerkgroep houdt zich bezig met inventarisaties van dag- en nachtvlinders.
De inventarisaties worden per jaar gerubriceerd.

Kleine ijsvogelvlinder

In het gebied van IVN Maasduinen is een gebied met een geschikt biotoop voor de kleine ijsvogelvlinder. Dit biotoop bestaat uit nat en gevarieerd loofbomenbos met veel kamperfoelie (belangrijkste waardplant van de kleine ijsvogelvlinder).