De Boomgaard

De boomgaard van ‘d’n Alden Bekker’ nabij het centrum van Velden lag er enkele jaren geleden verwaarloosd bij. Een doorn in het oog van enkele buurtbewoners en leden van milieuvereniging Strix Aluco. In de  boomgaard bevonden zich hoogstambomen met vooral appels en peren. De appels en peren werden vroeger door de bakker gebruikt om limburgse vlaai te bakken.

Actie was gewenst om de boomgaard te redden, vooral omdat deze hoogstamboomgaard de laatste fruitweide van enige omvang is in de gemeente. De bomen waren weliswaar oud, een aantal bomen stammen nog van voor WO II, maar zijn voldoende levensvatbaar. Eind jaren 90 werd de gemeente eigenaar van de boomgaard. Omdat er voorlopig geen bestemming voor was werd het verzoek om deze boomgaard te onderhouden door de gemeente gehonoreerd..

De boomgaard  werd in 1999 voor 10 jaar gehuurd van de gemeente. Er wordt regelmatig onderhoud gepleegd en ondertussen zijn  er 51 nieuwe fruitbomen bij geplant. Door de rijkdom aan bladeren, bloemen en vruchten oefent een boomgaard grote aantrekkingskracht uit en heeft deze een hoge landschappelijke waarde. Er verblijven veel insecten als ook zoogdieren zoals egel, bunzing, konijn en vos . In de houtstapels vinden wezel en hermelijn een goede schuilgelegenheid. Vogels als kramsvogel en kleine bonte specht vertoeven graag in de boomgaard.

In samenwerking met de gemeente is in het voorjaar van 2007 een nieuwe soortenrijke haag om de boomgaard geplant en werden er in het najaar met behulp van leerlingen van groep 8 samen met de wethouder 26 nieuwe fruitbomen geplant.