Slechtvalkkast

Slechtvalkkast camera

Bij de slechtvalk kast is een camera geplaatst waarvan de beelden online te zien zijn. De beelden worden met korte tussenpozen vernieuwd. De slechtvalk zou, ook nadat de jongen zijn uitgevlogen, nog af en toe de nestplaats bezoeken.

Ringen van de slechtvalken;

Het ringen van de valken is beschreven in bijgevoegd

Slechtvalkjes ringen