Bestuur

 

Aandachtsgebied
Voorzitter Ton Wetjens Contact met gemeente
Subsidiezaken
Secretaris Annet Weijkamp Secretariaat
Penningmeester Hans Billekens Contact met gemeente
Subsidiezaken
Ritsaart Blaisse Contactpersoon IVN District
Contactpersoon IVN Landelijk
Werkgroepcoördinator
Programmacommissie
Henny Martens Programmacommissie