Contactgegevens

 Heb je een vraag klik dan hier!

 
Bestuur naam emailadres
Waarnemend voorzitter Jan Wolters voorzitter@ivn-maasenniers.nl
Secretaris Marcel Aaldering secretaris@ivn-maasenniers.nl
Penningmeester Harry van de Ven penningmeester@ivn-maasenniers.nl
Plv. penningmeester Peter Thönnissen bestuur1@ivn-maasenniers.nl
Bestuurslid Hennie Dimmers bestuur3@ivn-maasenniers.nl
Bestuurslid Marian Vink activiteiten@ivn-maasenniers.nl
Werkgroepen
Jeugdcoördinator Myriam van Breevoort groentjes@ivn-maasenniers.nl
Landschapsbeheer John Toonen landschapsbeheer@ivn-maasenniers.nl
Vogels John Toonen vogels@ivn-maasenniers.nl
Roofvogels / Uilen Dirk Kerkhoff ruwg@ivn-maasenniers.nl
Excursies / Wandelingen VACATURE activiteiten@ivn-maasenniers.nl
Insecten / Vlinders Peter Megens insecten@ivn-maasenniers.nl
Paddenstoelen Elma Burg paddenstoelen@ivn-maasenniers.nl
Planten Hennie Dimmers planten@ivn-maasenniers.nl
Educatie / cursussen VACATURE educatie@ivn-maasenniers.nl
Redactie René Elich redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
Ledenadministratie Trudy van den Berg ledenadmi@ivn-maasenniers.nl
Nieuwsbrief Germa Vloet nieuwsbrief@ivn-maasenniers.nl
Agenda René Elich agenda@ivn-maasenniers.nl
Bibliotheek Miriam Pietz bibliotheek@ivn-maasenniers.nl
Webmaster Saskia Egmond website@ivn-maasenniers.nl
Vertrouwenspersonen
Arnold Jansen vp1@ivn-maasenniers.nl

Postadres: IVN Maas en Niers,  Sint Jansberg 5, 6596MK Milsbeek.

IVN Maas en Niers, Rabobank Gennep, IBAN:NL69 RABO 0140 6634 60