ANBI en eenmalige gift

Ik wil een gift doen

Hoe kan ik een gift of schenking doen?

Soms wil iemand of een bedrijf een schenking of gift doen aan IVN Maas en Niers. Dat Kan. Graag zelfs.

Wij gaan daar zeer discreet mee om. Een gever kan, indien gewenst anoniem blijven. Onze penningmeester zal tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) alleen de bedragen van ontvangen schenkingen en giften noemen.

Wil je een schenking of gift doen, vul dan hieronder het webformulier in.

ANBI

IVN Maas en Niers valt onder de ANBI. Dat wil zeggen: Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

IVN Maas en Niers voldoet aan de voorwaarden van de ANBI, zie hieronder onze gegevens.

anbi_gegevens_ivn_maas_en_niers_2021

Inschrijfformulier lid of donateur

Formulier om je lidmaatschap aan of af te melden of om je donatie aan te melden.

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Indien meerdere leden of gezin lid willen worden, ontvangen wij graag hun namen en geboortejaar.
Lidmaatschap(Vereist)
Selecteer hier het gewenste lidmaatschap. Factuur via e-mail geeft € 1,50 korting.
Je ontvangt de nieuwsbrief en de MaNie. Wij zijn verheugd met elke donatie, deze worden altijd goed besteed. Tijdens onze algemene ledenvergadering wordt door onze penningmeester toegelicht wat met deze inkomsten is gerealiseerd. Wil je geen donateur zijn maar wel een gift doen. Dat kan onder vermelding van 'Gift' bij de betaling.