Roofvogels en Uilen

Een onderdeel van de vogelwerkgroep is de roofvogel-en uilenwerkgroep. Uilen en roofvogels staan op de rode lijst, wat wil zeggen dat ze in aantallen afnemen.

Wat doet deze werkgroep?

Deze werkgroep is vooral actief bij het beschermingswerk, het zogenaamde broedbiologisch onderzoek. Denk daarbij aan nestkastonderzoek, ringen, meten en wegen van de vogels. Daarbij kijken zij naar de verspreiding en helaas ook de sterfte onder de roofvogels en uilen. Alle informatie wordt nauwkeurig geregistreerd. Dat levert belangrijke informatie op, zodat op landelijk en regionaal niveau (tijdig) maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld als men ziet dat het aantal torenvalken afneemt.

Verder richt onze werkgroep zich op alle uilen binnen onze omgeving, zowel de inheemse soorten maar ook de dwaalgasten. De werkgroep inventariseert de aantallen, de verspreiding en natuurlijk ook het broedsucces. De voornaamste uilen waar we nu mee werken zijn kerkuil, steenuil, bosuil, ransuil, oehoe. De belangrijkste roofvogels waar we mee werken zijn havik, sperwer, wespendief.

De leden van de werkgroep bieden nestgelegenheid aan waar nodig. Dus is er een uitstekende locatie, bijvoorbeeld bij een boer in stal of een weide met een boom, dan plaatsen zij een zelfgemaakte nestkast. Daarbij geven zij de landeigenaar informatie en advies, bijvoorbeeld hoe je de omgeving geschikt maakt voor uilen en roofvogels, zodat er voldoende muizen en ander voedsel aanwezig is en uilen er veilig kunnen opgroeien.

Tevens onderhoudt de coördinator van onze werkgroep, Dirk Kerkhoff, een blog bij op Instagram: uilen_roofvogelringer_gennep.

uil

Heb je een roofvogel of uil gevonden?

Let op!

Als je een ogenschijnlijk hulpeloze jonge roofvogel of uil (op de grond) in de buurt van zijn vermoedelijke nestplaats vindt, weet dat de oudervogels in de buurt zijn en voor hun jong zullen zorgen. Als de jonge uil op de grond zit (waar hij kwetsbaar is voor bijvoorbeeld huisdieren), dan is het aan te raden om hem op een veilige plek te zetten, bijvoorbeeld op een tak in een boom. Jonge uilen zijn geen vondelingen en deze kunt je met een gerust hart alleen achterlaten.

Neem bij twijfel of vragen gerust contact op met de werkgroep, via de website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers, via mail:  ruwg@ivn-maasenniers.nl of persoonlijk via Dirk Kerkhoff 06-11189909.

Ook als je vragen hebt of uw erf of tuin geschikt is voor het ophangen van een nestkast kun je de werkgroep contacteren.

Heb je belangstelling als vrijwilliger?

Loop gewoon een paar keer mee, ontdek en beleef of het aansluit bij jouw interesses. Weet dat je van harte welkom bent.

De werkgroep bestaat uit een coordinator: Roofvogels en Uilen werkgroep, ringers in gemeente Bergen en gemeenten Mook en Gennep, de werkgroepleden en het vogelasiel: Vogelasiel Bergen.

 

sperwer

Ons netwerk

Wij zijn aangesloten bij diverse landelijke stichtingen, zoals de Kerkuilenwerkgroep Nederland, Stone, Oehoewerkgroep Nederland, en Werkgroep Roofvogels Nederland.

Roofvogelshows

Onze werkgroep staat achter het standpunt van de vogelbescherming tegen het houden van roofvogels en uilen als huisdier en het organiseren van shows en demonstraties met deze dieren, omdat dit onaanvaardbare gevolgen kan hebben voor natuur en dierenwelzijn. Ondanks dat wij er van overtuigd zijn dat zij goed proberen te zorgen voor deze dieren, is het een onmiskenbaar feit dat er heel veel vogels ontsnappen en zich vermengen met de wildstand.