Insecten

De groep van insecten heeft de grootste diversiteit van al het leven op aarde; 75% van het leven op aarde is insect. De kijk op insecten is ook heel divers. Als je naar vliegen kijkt is dat heel anders dan als je naar kevers kijkt.

Onze insectenwerkgroep bestaat momenteel uit 3 personen. Vandaar dat we ons hebben aangesloten bij de werkgroep insecten van het KNNV in Nijmegen. Tegenwoordig komen we eenmaal per maand samen in de winter, in het depot van het natuurmuseum. Met lezingen praten we elkaar bij over insecten. Een neven functie, maar wel belangrijk, is dat alle leden zich bezig houden met de collectie insecten van het museum.

In de zomer houden we gezamenlijk excursies naar natuurgebieden rond Nijmegen. Dit is voor nieuwelingen de kans om kennis op te doen.

Verder organiseert het KNNV twee keer per jaar een weekend ergens in Nederland waar je laagdrempelig kennis kunt op doen. Dat is samen met de “landelijke insecten werkgroep”, het LIW.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de werkgroep besef dan wel dat iedereen je wilt helpen maar zelfstudie heel belangrijk is. En dat we voornamelijk in Nijmegen samen komen.

Voor meer informatie en aanmelden: Peter Megens  PAH.Megens@live.nl

meikever