Weikes en het Kwistbeekdal

Dit gebied wordt sinds 17 jaar beheerd door leden van de onderhoudswerkgroep en is in die jaren uitgegroeid tot een interessant gebied met zeldzame flora. Deze groep onderhoud de poelen van StaatsBosBeheer en de  “Weikes” ook in het Kwisbeekdal.  De “Weikes”  worden zodanig onderhouden om een kruidenrijk weidegebied te krijgen.
Bij de poelen worden de opstanden verwijderd om zoveel mogelijk licht in de poelen te laten schijnen waardoor het biotoop verbeterd en is er een nieuwe kans voor de ontwikkeling van flora en fauna.

De aanleg van de vleermuizenkelder bij de Schans heeft al resultaat gehad en de faunawerkgroep inventariseert daar nu de soorten en aantallen vleermuizen.