Verenigingsgegevens

IVN Verenigingsgebouw

Buurtcollege Maas en Peel , Averbodestraat 19, Helden

(achteringang)

Naam vereniging: Afdeling Helden e.o. van het instituut voor Natuurbeschermingseducatie.

RSIN-nummer: 816452222

Verkorte naam: IVN Helden e.o.

IVN-Helden voldoet aan de ANBI voorwaarden.

Bank NL54 RABO 0141 9269 61 op naam van IVN Helden.

KVK 40164941

Informatie algemeen: info@ivnhelden.nl