Verenigingsgegevens

IVN Verenigingsgebouw: Buurtcollege Maas en Peel , Averbodestraat 19, Helden (achteringang)

Naam vereniging: Afdeling Helden e.o. van het instituut voor Natuurbeschermingseducatie.

Bank NL54 RABO 0141 9269 61 op naam van IVN Helden.

Informatie algemeen: info@ivnhelden.nl