Privacy Statement

Privacy gegevens IVN Helden

 

Ledenlijst Wie zijn de gebruikers van de leden lijst informatie
 

 

 

Informatie:

 

 

 

IVN  Landelijk

 

 

 

Natuurgids

 

 

 

Nieuwsbrief

E-Mail leden

 

 

 

Rabo Incasso

Bestuur (incl. Penning meester)  

Werkgroep tbv het organiseren activiteiten

 

Gemeent e (tbv subsidie)

Naam x x x (mogelijk) x x x x
Man of vrouw x       x x x
Geboortedatum x       xx   xxx
Adres x x     x x x
Telefoon x x     x x  
Email x   x   x x  
Datum aanmelding lid x            
Rekening nummer bank       x x    
Lid werkgroep (WG) x            

 

xx T.b.v. contributie bedrag

xxx T.b.v. categorie leeftijdsgroep (J, V, O)

Maillijst: Voor de nieuwsbrief worden de mailadressen van geïnteresseerden bijgehouden door mailchimp

Beleid en uitvoering

 1. Opslag: Ledenlijst staat op Ondrive IVN (met kopie op lokale PC), beschermd door Microsoft Defender
 2. Bij afmelding lid
  1. Banknummer informatie verwijderen
  2. Vragen of resterende informatie mag blijven, tbv nieuwsbrief en archief
 3. Wijzigingen en afmeldingen:  Acties worden geregistreerd (handmatig).
 4. Foto’s:  Deelnemers vragen of foto’s mogen worden gebruikt op: Nieuwsbrief, website, facebook
 5. Mail:
  1. Leden BCC
  2. Bestuur werkgroepen via groepmail adres  ..@ivnhelden.nl