Wandelwerkgroep

IVN Helden heeft een wandelwerkgroep die bestaat uit 4 personen. Deze coördineert de diverse wandelingen die in het jaarprogramma genoemd staan, bereidt deze wandelingen voor en loopt deze wandelingen mee op de dagen zoals die in het jaarprogramma vermeld staan. Het betreft o.a. de dagwandeling, de winterwandeling en de 2 seizoenenwandeling. Het spreekt vanzelf dat alle leden van het IVN Helden, maar ook niet leden, wandelingen kunnen laten opnemen in het jaarprogramma. Tevens coördineert deze wandelwerkgroep wandelingen welke door instanties buiten het IVN worden aangevraagd. Dan worden er gidsen binnen onze IVN-vereniging gezocht die dan kunnen gidsen in het voor hen bekende gebied. Enkele personen binnen onze vereniging zijn bezig om wandeltochten via de IVN-app te ontwikkelen. Een mooie en nuttige uitdaging.

Mocht u interesse en tijd hebben om de wandelwerkgroep te ondersteunen, dan bent u van harte welkom.

Aanmelden kan via: wandelwerkgroep@ivnhelden.nl.