Jeugdwerkgroep

Voor informatie mail naar: jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl.

In 2022 zijn we gestart met 18 jeugdleden. Na de zomervakantie bestaat de groep uit 14 jeugdleden. Het valt op dat de leeftijd steeds jonger wordt, als kinderen worden aangemeld. We hebben de ondergrens nu bij groep 3 liggen. Met de jeugdleden zijn we afgelopen jaar zoveel mogelijk naar de Koeberg gegaan, om van daaruit activiteiten te organiseren. Zoals: kriebelbeestjes zoeken in vermolmd hout, een speurtocht met een kompas lopen, een speurtocht in het donker, een blote-voetenpad aanleggen, hutten bouwen, enz.

Na corona gaven vrijwilligers aan dat de belasting voor alle IVN jeugd activiteiten te veel werd. Met name het bezoek op scholen was bezwaarlijk. Daarom zijn we met 2 vrijwilligers gestart om een totaal nieuwe opzet te maken van onze lessen, waardoor maar 1 of 2 vrijwilligers nodig zijn, samen met de leerkracht. We hebben na al zeer succesvolle lessen gegeven in Beringe over natuur proefjes doen en in KC Natuurtalent werden lessen gegeven over de vogeltrek.

Ook hebben we afscheid genomen van 2 vrijwilligers, maar er zijn gelukkig weer 3 vrijwilligers bijgekomen. Al met al hebben we in 2022 641 kinderen bereikt, waarvan 241 via scholen en 90 volwassenen hebben meegedaan.

Onze jeugdwerkgroep wil meer aanwezig zijn op basisscholen, om die reden bezochten ze de Landelijke Bijeenkomst Natuurrijke Schooldag 15 november 2022 te Ede. Hier hun verslag.

Campagnes en lobby

Tijdens de workshop hebben we even stilgestaan bij de communicatie-uitgangspunten voor de natuurrijke school en zijn we gaan brainstormen over inzichten vanuit de doelgroep en invullingen gaan bedenken voor de campagne ‘de week van de natuur’. De campagne die zal plaatsvinden in juni met als doel zoveel mogelijk leerkrachten te stimuleren om les te geven in en met de natuur. Hier zijn mooie ideeën uitgekomen om verder op door te bouwen! Die ideeën zijn verzameld door de organisatie, worden geordend en ze worden later weer gecommuniceerd naar ons.

Groene studiedag/competenties leerkrachten

Wat een enthousiaste groep deelnemers was er op de landelijke bijeenkomst K&N die meer wilde weten over de competenties van leerkrachten voor een natuurrijke schooldag. Om kinderen weer verliefd te laten worden op de natuur, zijn leerkrachten essentieel. Maar, wie inspireert de leerkracht? Met de groene studiedag willen we leerkrachten trainen om competent te worden in het geven van buitenles en natuurles. In de workshop dachten we samen na over die competenties; het resultaat is in de bijlage te bekijken. En, we reageerden op ‘Dilemma’s op dinsdag’ over de vorm van de groene studiedag. Dankjewel voor jullie input! De organisatie gaat ook deze ideeën en suggesties bundelen en rubriceren, zodat we een mooi overzicht krijgen om daadwerkelijk met leerkrachten aan de slag te gaan.

 Fysieke vergroening

Tijdens de workshop hebben we het proces van het vergroenen van een schoolplein in kaart gebracht. We hebben de huidige situatie besproken (nog ongeveer 80% is een stenen woestijn!) en waar we naartoe willen (o.a. >25% buitenles, >7000 groene schoolpleinen groen). Daarna hebben we met elkaar nagedacht hoe een groen schoolplein ook een buurtfunctie kan vervullen en hoe we scholen zouden kunnen ontzorgen in het geven van meer buitenles. We dachten hierbij ook aan gepensioneerden die de buurt kennen en die de buurt kent. waardoor de lijntjes kort kunnen zijn. Hun expertise is van onschatbare waarde.