Natuurwerkgroep

De 15 man sterke onderhoudsgroep werd dit jaar uitgebreid met 1 vrijwilliger. Jammer genoeg zijn er twee personen die zich af hebben gemeld. Enkele personen hebben de cursus bosmaaier en kettingzaag gevolgd en met goed resultaat afgerond. Daarnaast zijn er ook personen die een cursus veiligheid gevolgd hebben. Het onderhoud bij de weikes, de wilgen en aan de poelen bij de Kwistbeek werd maandelijks uitgevoerd. De sluisjes van de slootjes zijn hersteld. Enkele leden van deze werkgroep bezochten namens IVN de avonden over de herinrichting van de Kwistbeek. Dit project is nu bijna afgerond. De poelen worden in 2023 nog uitgediept. Het maaien en begrazen van de weikes  blijft een aandachtspunt. Samen met gemeente en andere partijen wordt gezocht naar een kosten effectieve oplossing. Dit maakt in de toekomst onderdeel uit van het BOM (Beheer Onderhoud en Monitoring) van het project Kwistbeek.

In de Eiker Peel wordt samen met Staatsbosbeheer de poelen onderhouden. Ook het natuurgebiedje van Wim Maassen in het Muskesven werd het gewenst onderhoud gedaan voor een goed natuurrijk landschap. Natuurrijk Limburg bezocht de weikes en ze gaven een positief oordeel/advies over het onderhoud en het bereikte resultaat. Het jaarlijkse uitje ging naar het Leudal. Hier werd de Leumolen bezocht en een wandeling door het Leudal gemaakt. Belangrijk is dat IVN Helden goede banden onderhoud met veel organisaties zoals Natuurrijk Limburg, SBB , Waterschap en de gemeente Peel en Maas.

Voor informatie mail naar: natuurwerkgroep@ivnhelden.nl