Vogelwerkgroep IVN Helden e.o.

IVN Helden bestaat al meer als 40 jaar.

Sinds 1981 is er binnen IVN de Vogelwerkgroep actief.

De 12 leden tellende werkgroep  houdt zich bezig met meerdere activiteiten, die te maken hebben met oa vogelbescherming.

Wat doet de Vogelwerkgroep oa:

-Ophangen en controleren van nestkasten voor bv uilen

-Organiseren van (geleide) wandelingen binnen en buiten de gemeente Peel & Maas.

-Weidevogel tellingen in april

-PTT wintertelling in december

-Lezingen verzorgen over vogels

-Organiseren cursussen vogelherkenning

-Deelname aan de mondiale trekvogeltelling in oktober

Hebt u interesse lid te worden van deze werkgroep, meld u dan geheel vrijblijvend aan bij onderstaande contactpersoon, wij nemen dan zsm contact met u op.

Peter Maessen

Voorzitter VWG IVN Helden

Tel 06-81293259

e-mail: vogelwerkgroep@ivnhelden.nl

 

Vogel werkgroep (uit jaarverslag 2023)

Wintervogeltelling

Al vele jaren doen de leden van de Vogelwerkgroep mee aan de nationale wintervogeltelling. Een gebied ter grootte van ongeveer 3 km2 (Kessel-eikerbroek) wordt vanuit vaste telpunten geteld. Starttijd van het tellen is 8.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Op elk telpunt wordt een aantal minuten stil gestaan om te luisteren en kijken naar de aanwezige vogels. De einduitslag wordt doorgegeven aan het Sovon. Ook worden de tellingen door de VWG bewaard, zodat we kunnen terugkijken hoe de vogelstand zich in jaren ontwikkelt. Iedereen kan deelnemen aan deze wandeling.

Uilentelling

Sinds 1981 hangen er in de gemeente Peel & Maas ca 50 uilenkasten: voor de steen- kerk- of bosuil. De eerste kerkuilenkast werd in 1981 opgehangen in de kerktoren van Helden-dorp. De kast is enkele jaren bewoond geweest maar vanwege de overlast van duiven zijn de galmgaten dichtgemaakt en is de functie van deze kast komen te vervallen. Nu hangt er een nestkast in een van de dakkapellen van de kerk. Jaarlijks worden de uilenkasten gecontroleerd en soms is er een tweede telling noodzakelijk: afhankelijk van het aanbod van muizen, begint een uil later in het seizoen nog met een tweede legsel. Ook deze controleaantallen worden doorgegeven aan het Sovon en bewaard als naslagwerk.

Tuinvogeltelling

Als voorbereiding op de landelijke tuinvogeltelling, verzorgen de leden van de vogelwerkgroep elk jaar in januari een korte tuinvogelcursus. Zo leren vogelliefhebbers hoe, wanneer en waar men welke tuinvogels kan waarnemen in ieders tuin, want het is leuk als je ook weet welke vogel er op de voerplank zit.

 

Weidevogeltelling

Al sinds de oprichting van de vogelwerkgroep, doen de leden van deze werkgroep mee aan de nationale weidevogeltelling. Jaarlijks rond 16 april worden 12 weidevogelgebieden in de gemeente Peel & Maas per fiets bezocht en op elke plek wordt geteld. Helaas zijn de aantallen weidevogels de laatste jaren erg afgenomen. Enkele redenen hiervan zijn het wegvallen van hun biotoop. Enkele weidevogels zoals de scholekster past zich redelijk goed aan, aan deze nieuwe situatie. Tegenwoordig broedt deze vogel zelfs op daken van industrieterreinen maar dit is niet de algemene oplossing. Weidevogels zoals de wulp, grutto, watersnip, kievit zullen het de komende jaren, ondanks dat er diverse hulpprojecten opgezet gaan worden, erg moeilijk krijgen.

Birdwatch

Elk jaar in het eerste weekend van oktober vindt de jaarlijkse internationale trekvogeltelling plaats. De leden van de vogelwerkgroep doen al jaren aan deze telling mee. Het telgebied is het Kwistbeekdal in Helden-dorp. De getelde aantallen worden aan de Vogelbescherming doorgegeven.

Vogelwaarnemingen app

In 2021 is de Vogelwerkgroep gestart met een app Vogelwaarnemingen IVN. Op deze app kunnen leden van IVN maar ook niet leden hun bijzondere vogelwaarnemingen bekend maken. Dat dit een schot in de roos was laat het aantal deelnemers en het aantal waarnemingen zien. Er zijn sinds de aanvang vele foto’s en filmpjes plaatst. En natuurlijk zijn er ontelbare berichten, van kraanvogels, putters, ijsvogeltjes, goudvinken, uilen tot zelfs een slangenarend. Ook insectenliefhebbers hebben zich niet kunnen inhouden en plaatsten mooie foto’s van vlinders en bijzondere dazen. Hopelijk valt er in 2023 ook veel bijzonders te zien en als dat het geval is, zet het op de app (aanmelden voor de app groep bij Herm Beurskens, tel. 0610271687)

Steenuilen inventarisatie

Mede naar aanleiding van de presentatie van Geo Visser (de provinciale kerkuilencoördinator) is de vogelwerkgroep gestart met de hernieuwde inventarisatie van de steenuilenkasten. Dit zal in 2023 verder tot uitvoering komen.

Diverse vogelwandelingen

De werkgroep heeft in 2022 diverse vogelwandeling ondernomen, o.a. blauwborstwandeling, Vlakbroek (in het kader van de vogelweek) en nachtzwaluw wandeling.