Organisatie IVN Helden e.o.

IVN Helden is een vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid. Het beschikt over een verenigingsgebouw wat gelegen is aan de  de Pas, Averbodestraat 19, Helden. 

IVN Helden Organisatie

Bestuurstaken

E-Mail

 
Dagelijks bestuur  bestuur@ivnhelden.nl  
Voorzitter voorzitter@ivnhelden.nl  
Ledenadministratie  leden@ivnhelden.nl  
Penningmeester penningmeester@ivnhelden.nl  
Secretaris secretaris@ivnhelden.nl  
Algemeen info@ivnhelden.nl  
     

Ondersteunende taken

   
Gebouwbeheer  facilitair@ivnhelden.nl  
PR: Website, nieuwsbrief en bladen.  pr@ivnhelden.nl  
Op aanvraag scans uitvoeren op locatie over de aanwezigheid van flora en fauna. quickscan@ivnhelden.nl  
     

Werkgroepen

   
Vogelwerkgroep  vogelwerkgroep@ivnhelden.nl  
Florawerkgroep  florawerkgroep@ivnhelden.nl  
Zoogdierenwerkgroep zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl  
Natuuronderhoud  natuuronderhoud@ivnhelden.nl  
Jeugdwerkgroep   jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl  
Kruidenwerkgroep kruidenwerkgroep@ivnhelden.nl  
Jongerenwerkgroep jongerenwerkgroep@ivnhelden.nl  
wandelwerkgroep wandelwerkgroep@ivnhelden.nl  
     

Samenwerkingsverbanden

   
Groen Platform overleg met gemeente en groenorganisaties    
Natuur en Milieufederatie Limburg    
Plattelands coorperatie o.a. Patrijzen project     
SBB