Hoogeveen
Vogels
maandag21mrt2022

Tjiftjaf

Tjiftjafs zijn ook in het Steenbergerpark gearriveerd. Bij ’t Struunhuus een zingende en in bomen langs het kanaal 2 foeragerende. Er vlogen 5 citroenvlinders, 1 dagpauwoog. Op het talud 2 foeragerende zanglijsters en 2 heggenmussen. In een populier 1 appelvink en in een uitbottende krentenboom 2 knoppenetende goudvinken.

Tekst en foto: Hero Moorlag