Jeugd project EVZ gemaal Van Sasse

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaat het Waterschap Aa en Maas samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag om deze kansen verder uit te denken en realiseren. Het project Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam

Het Waterschap en IVN Grave hebben in 2019 de handen ineen geslagen, door aan de kinderen van Jeugd IVN Grave te vragen voor een nieuw natuurstrook bij Gemaal van Sasse een ontwerp te maken. Hoe zou dit stuk ecologische verbindingszone er volgens de nieuwe generatie uit moeten zien?

Hieronder ziet u waar de nieuwe natuurstrook moet komen. Leest u verder hoe het ontwerp door de kinderen tot stand is gekomen. Nieuwe ontwikkelingen worden onder aan de pagina bijgevoegd.

Hieronder leest u de ontwikkelingen vanaf het begin tot en met de uitreiking van een aanmoedigingsprijs van het waterschap, de Groenblauwe Handdruk.

Op 23 maart 2019 heeft de groep een bezoek gebracht aan Gemaal van Sasse in Grave. Om te leren hoe het anders kan moet je eerst weten hoe het gebied er nu uitziet.

Bodemonderzoek bij strook gemaal maart 2019

De kinderen hebben het gebied bezocht, bodemonderzoek gedaan en gekeken welke dieren en planten er nu voorkomen. In een voormalig weiland is er weinig leven te vinden. Dat moet beter, vinden ze.

Kinderen zijn vooral gericht op dieren. Wat hebben dieren nodig voor een goed leefgebied? In tweetallen hebben ze ontwerpen gemaakt waarin plaats is voor oa vogels, bijen en amfibieën. Deze meisjes laten zien wat ze bedacht hebben. In totaal hadden we 5 tekeningen met ideeën.

Noor en Suus met hun idee voor EVZ

De kinderen kwamen met veel leuke ideeën. Denk aan een wilde – en pluk- bloemenweide, een insectenhotel, fruitbomen, wilgentunnels, zitbankjes en een wandelpad. Het moest een fijn en mooi gebied worden waar iedereen van kan genieten. Zowel dieren, natuur als mensen. De items die steeds weer terug kwamen, zijn samengebracht op een grote inrichtingstekening van 1 bij 4 meter.

Dat ontwerp is op 16 mei door kinderen en leiding aangeboden aan medewerkers van het Waterschap. Op hun eigen kantoor kregen de medewerkers te horen, wat de jeugdleden hadden bedacht en waarom.

Jeugd IVN bij Wateschap

Over dit ontwerp was Waterschap Aa en Maas zo enthousiast dat het Waterschap de ideeën grotendeel heeft overgenomen en aan het Jeugd IVN begin 2020 een aanmoedigingsprijs een “groen-blauwe handdruk” heeft toegekend.

Deze werd op 19 juni 2020 uitgereikt op de plek waar het allemaal moet gebeuren. Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars: “Wij richten onze sloten en beken natuurlijker in zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van water en natuur. Geweldig dat deze toekomstige generatie nu zelf een plan heeft getekend voor de inrichting van deze groenstrook en het gebruik hiervan”. Leest u ook het bericht op Groenblauwe handdruk voor Jeugd IVN Grave

Door onder meer corona en de fusie van 5 gemeenten tot Gemeente Land van Cuijk heeft de realisatie van dit project helaas vertraging opgelopen.

Op 24 september 2022 zijn we het nieuwe Jeugd IVN seizoen gestart. Veel zal in het teken staan van de inrichting van de nieuwe natuurstrook. Omdat de groep uit nieuwe leden bestaat hebben we op locatie een les gehad over wat het waterschap doet en wat ecologische verbindingszones zijn. We hebben ook gekeken waar de strook ligt, die door de jeugd ingericht gaat worden.