Vlinders

De vlinderwerkgroep is een kleine club van mensen die bij goede weersomstandigheden dagvlinders en nachtvlinders inventariseert. Met name transecten in de Maasheggen worden bestreken. Daarnaast doen we inventarisaties op aanvraag of op eigen initiatief.

Atalanta

Dagvlinders

In 2021 werd in een samenwerking van Provincie Brabant, SBB, IVN en de verschillende soortenorganisaties het Maasheggenmonitoringprogramma opgezet. Ook de Vlinderstichting sloot zich aan, organiseerde velddagen en zette een aantal transecten uit. Deze worden nu door een aantal vrijwilligers, onder anderen van de Vlinderwerkgroep, gemonitord.

Nachtvlinders

In 2019 kwam een interessant nachtvlinderproject langs. Omdat diversiteit en biomassa van insecten in Nederland de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen, startten de Vlinderstichting, LTO, BoerenNatuur en het ministerie van LNV een project om bij boeren door het hele land nachtvlinders te gaan tellen. De Schutkooi bij Vortum-Mullem doet mee en wij ook. We tellen in het seizoen elke 14 dagen. De ‘s nachts met een LED-lamp in de emmer gelokte vlinders worden gefotografeerd, op naam gebracht, geteld en de gegevens op de website ingevoerd. En daarna worden ze natuurlijk weer vrijgelaten. Dit jaar doen we natuurlijk weer mee!

Wil je deelnemen? Informatie over de werkgroep krijg je bij Rolf Boersma, tel. 06-49652055.

Appeltak

Verslag 2023

We deden een aantal van de gebruikelijke inventarisaties. En de BIMAG nachtvlindermonitoring kende alweer z’n vijfde succesvolle seizoen. In het kader van de Maasheggenmonitoring worden de vier vlindertransecten (St. Agatha, Oeffeltse Meent, Stokstraatje, Schutkooi) nu met wisselende frequentie gelopen. De NachtvlinderNacht is dit jaar overgeslagen.

Programma 2024

Algemene gebiedsinventarisaties doen we incidenteel of op aanvraag. De BIMAG nachtvlindermonitoring pakken we weer op en wellicht ook de NachtvlinderNacht. Ook de vier vlindertransecten gaan we weer lopen voor het Maasheggenmonitoring project.