Vlinders

De vlinderwerkgroep is een kleine club van mensen die bij mooi weer afwisselend op woensdag en zaterdag dagvlinders inventariseert. Met name gebieden in de Maasheggen worden bestreken: de Oeffeltse Meent en de Groeningse Bergjes.

Atalanta

Nachtvlinders

In 2019 kwam een interessant nachtvlinderproject langs. Omdat diversiteit en biomassa van insecten in Nederland de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen, startten de Vlinderstichting, LTO, BoerenNatuur en het ministerie van LNV een project om bij boeren door het hele land nachtvlinders te gaan tellen. De Schutkooi bij Vortum-Mullem doet mee en wij ook. We tellen in het seizoen elke 14 dagen. De ‘s nachts met een LED-lamp in de emmer gelokte vlinders worden gefotografeerd, op naam gebracht, geteld en de gegevens op de website ingevoerd. En daarna worden ze natuurlijk weer vrijgelaten. Dit jaar doen we natuurlijk weer mee!

Wil je deelnemen? Informatie over de werkgroep krijg je bij Rolf Boersma, tel. 06-49652055.

Appeltak

Verslag 2022

We deden een aantal van de gebruikelijke inventarisaties. En de BIMAG nachtvlindermonitoring kende alweer z’n vierde succesvolle seizoen. De Maasheggenmonitoring is in april van start gegaan en heeft ook een stuk of 17 geïnteresseerden opgeleverd. Onder begeleiding van Anthonie Stip van de Vlinderstichting zijn transecten uitgezet en door hen gelopen. De NachtvlinderNacht ging voor een beperkt aantal genodigden door. Ook wordt het vlindertransect rond de Schutkooi gemonitord.

Programma 2023

Zaterdag 6 mei – De dagvlinderinventarisaties starten weer, vanaf 20 graden en een zonnetje, om de 10/11 dagen afwisselend zaterdag en woensdag om 13:30 u. Data: 6/5, 17/5, 27/5, 7/6, 17/6, 28/6, 8/7, 19/7, 29/7, 9/8, 19/8, 30/8.

In de zelfde periode: voor de liefhebbers van vroeg opstaan doen we ook weer een aantal nachtvlinderinventarisaties bij de Schutkooi. De eerste heeft begin april al weer plaatsgevonden.