Vogels

De vogelwerkgroep is een verzameling van enthousiaste vogelaars. Ze wil:

• Mensen kennis laten maken met de vogels in de natuur
• Vogelkennis van de werkgroepleden op peil houden en uitbreiden
• Deelnemen aan excursies van andere (vogel)werkgroepen
• Broedvogels inventariseren voor o.a. Staatsbosbeheer
• Cursussen vogels kijken en de daarbij behorende excursies geven
• Lezingen over vogels en hun wereld organiseren
• Vogelrijke gebieden in binnen en buitenland bezoeken
• Deelnemen aan landelijke vogelteldagen.

vogelaars

De  – ervaren – inventarisatiewerkgroep (VWG1) heeft een 9 tal deelnemers en is verantwoordelijk voor de SOVON-inventarisaties van 2 plots in Vortum en de Groeningse Bergjes. Haar jaarlijkse min of meer vaste programma bestaat verder uit de vogelboottocht in januari, NK Maasheggenvlechten (met de telescoop vogels – en bezoek – spotten), een publiekswandeling begeleiden en nachtzwaluwen spotten. Soms worden ook andere tellingen gedaan, zoals de Eurobirdwatch bij de stuw van Sambeek.

Een tweede groep van vogelaars

Naast deze VWG1 is nu een niet minder enthousiaste groep ontstaan: VWG2. Aan de succesvolle vogelcursus van 2017 is nl. een vervolg gegeven door de oud-cursisten, en ook andere belangstellenden met een basiskennis van vogels, uit te nodigen voor een programma om wat meer ervaring te krijgen met dit boeiende werkveld. Deze startersgroep heeft al een paar jaar succesvol een gevarieerd excursieprogramma beleefd en gaat daar zo mogelijk komend jaar met minstens 9 vogelaars mee door. In deze groep, VWG2, is nog plaats. Het programma voor 2023 wordt, afhankelijk van de ontwikkelingen, nog samengesteld.

Week Dag Datum Tijd Locatie
wordt nog bekend gemaakt

Wijzigingen voorbehouden: het kan noodzakelijk zijn data of locaties aan te passen. Ongeveer een week voor elke excursie worden via mail of de site afspreken.nl de definitieve datum, locatie en routegegevens verstuurd.
Geen lid? Evengoed welkom! Wel graag even aanmelden via VWG2, i.v.m. de koffie/thee.

Jaarverslag 2022

Na een paar coronajaren zijn we dit jaar weer gaan inventariseren. We missen daarbij natuurlijk Coen van Raaij, die van ons veruit de meeste kennis had en vaak ook nog tussendoor in zijn eentje het veld inging. We hebben dan ook niet de pretentie die leemte te kunnen opvullen, maar goed we zijn weer gestart. Nadat Jan-Willem Vergeer van het Sovon aan Carla en Riet enige uitleg gegeven had over de juiste manier van noteren, hebben we ervoor gekozen om in de Vortumse Bergjes en de Beugense Bossen een BMP broedvogelinventarisatie te starten. Onze waarnemingsresultaten hebben we bij het Sovon aangeleverd, die blij waren met de voortzetting.

Met de publiekswandeling willen we ook de Beugense Bossen gaan bezoeken en komend jaar gaan we de beide gebieden opnieuw inventariseren. In de wintertijd willen we diverse gebieden bezoeken, zoals die welke in het verleden door ons geïnventariseerd zijn. Verder gaat Jan-Willem Vergeer in het voorjaar nog een beginnerscursus geven.