Planten

De plantenwerkgroep werd omstreeks 1992 opgericht met als doel het verspreiden van plantenkennis onder IVN-leden, zodat zij op hun beurt die kennis weer kunnen inzetten bij andere IVN-taken zoals excursies en schoolgidsenwerk.

In het vroege voorjaar zijn er een tweetal determinatieavonden in het Natuurpalet. Dan worden met behulp van flora en binoculairs de fijne details van planten bestudeerd.

Dan beginnen we het veldwerk meest met enkele dinsdagmiddagexcursies en als de zomeravonden langer worden gaan we over op avondexcursies. We sluiten in september het veldwerk weer af met enkele dinsdagmiddagexcursies. Als afsluiting van het veldwerk zijn er in het najaar weer enkele studieavonden, waarna de winterrust intreedt.

Zomprus

Het jaarprogramma beslaat daarmee doorgaans:

• Vier determinatieavonden
• Vier dinsdagexcursies
• Een tiental dinsdagavondexcursies

Daarnaast houden enkele leden zich intensiever bezig met inventarisaties. De gegevens daarvan gaan naar de centrale databank van Floron in Leiden. Belangrijker voor het IVN is, dat de verzamelde gegevens gebruikt kunnen worden bij overleg en inspraak bij overheden als gemeente, waterschap en dergelijke. Overheden hebben vaak weinig concrete kennis van de natuur in hun eigen omgeving.

De Plantenwerkgroep is uitermate geschikt om natuurgidsen, schoolgidsen etc. extra kennis bij te brengen. Regelmatig worden er voor de gidsen extra excursies of voorwandelingen geregeld, bijvoorbeeld aan de Oeffeltse Raam of De Vilt, om plantenkennis bij te spijkeren.

Het gezamenlijk naar planten kijken is een goede stimulans om kennis te vermeerderen; ieder leert ervan en je leert van elkaar. Bovendien zijn de excursies erg gezellig, er is veel discussie en ook veel plezier.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep: André Engels, tel. 06-83096494, andre49.engels@gmail.com.

Hondsroos

Het leuke is dat vrijwel elke excursie verrassingen oplevert. Natuurlijk kijken we tussendoor ook naar insecten, paddenstoelen, vogels e.d. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle IVN-leden, maar leden die een excursie mee willen maken, raden we aan vooraf te informeren of de excursies doorgaan.

Programma

Determinatieavonden in Natuurpalet beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur:

• Di 14 maart:       Graag planten meenemen, ook gewone tuinonkruiden
• Di 28 maart:       Graag planten meenemen, ook gewone tuinonkruiden

Dinsdagmiddag-excursies: om 13:00 uur verzamelen op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat en/of ter plekke ca ¼ uur later.

• Di 11 april:          Duivelsberg
• Di 25 april:          Ezelshemel

Excursie avonden beginnen om 19.00 uur; verzamelen Bakelgeertstraat (voormalig schoolplein) of een kwartier later ter plaatse.

• Di 9 mei:              Peelkanaal Landhorst
• Di 30 mei:            Gebrande Kamp
• Di 6 juni:              Kraaijenbergse Plassen
• Di 20 juni:            De Bruuk
• Di 4 juli:               Reijndersmeer
• Di 18 juli:             Oeffeltse Weiden
• Di 1 augustus:    Duivelskuul
• Di 15 augustus:  Smakterveld
• Di 29 augustus:  Oeffelter Meent

Dindagmiddag-excursie; vertrek 13.30 uur op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat.

• Di 12 september: De Vilt
• Di 26 september: (om 10:00) Kekerdomse Waard

Jaarverslag 2022

In het vroege voorjaar zijn de 2 determinatieavonden niet door gegaan door Corona. Voor de excursies was het een jaar met vaak erg mooi weer. Helaas zelfs een keer te heet en een keer te nat om planten te bestuderen, maar de opkomst was redelijk: meestal tussen de 8 en 12 mensen.

De excursies:

Zevendal: een prachtige middag voor het eerst in voorjaar 2022. Veel gezien ook!
Geijsteren en omgeving: een mooie avond en weer heel veel gezien!
De Diepen leverde ook interessante vondsten op. Zelfs veel orchideeën.
Bisonbaai: midzomeravond; heel lang licht dus en er was veel te zien.

Begin juli waren we in Het Sohr.
De juli-excursie ging niet niet door omdat het te heet was.
Op 2 augustus: Genneperheide . Een interessante avond met veel mooie planten.
16 augustus: rond de Radioplassen.
30 augustus: De Vilt. Veel gezien. Altijd een interessant gebied met heel veel soorten.
In september het Driessenven.

De determinatieavonden zijn dit najaar niet door gegaan.