Planten

De plantenwerkgroep werd omstreeks 1992 opgericht met als doel het verspreiden van plantenkennis onder IVN-leden, zodat zij op hun beurt die kennis weer kunnen inzetten bij andere IVN-taken zoals excursies en schoolgidsenwerk.

In het vroege voorjaar zijn er een tweetal determinatieavonden in het Natuurpalet. Dan worden met behulp van flora en binoculairs de fijne details van planten bestudeerd.

Dan beginnen we het veldwerk meest met enkele dinsdagmiddagexcursies en als de zomeravonden langer worden gaan we over op avondexcursies. We sluiten in september het veldwerk weer af met enkele dinsdagmiddagexcursies. Als afsluiting van het veldwerk zijn er in het najaar weer enkele studieavonden, waarna de winterrust intreedt.

Zomprus

Het jaarprogramma beslaat daarmee doorgaans:

• Vier determinatieavonden
• Vier dinsdagexcursies
• Een tiental dinsdagavondexcursies

Daarnaast houden enkele leden zich intensiever bezig met inventarisaties. De gegevens daarvan gaan naar de centrale databank van Floron in Leiden. Belangrijker voor het IVN is, dat de verzamelde gegevens gebruikt kunnen worden bij overleg en inspraak bij overheden als gemeente, waterschap en dergelijke. Overheden hebben vaak weinig concrete kennis van de natuur in hun eigen omgeving.

De Plantenwerkgroep is uitermate geschikt om natuurgidsen, schoolgidsen etc. extra kennis bij te brengen. Regelmatig worden er voor de gidsen extra excursies of voorwandelingen geregeld, bijvoorbeeld aan de Oeffeltse Raam of De Vilt, om plantenkennis bij te spijkeren.

Het gezamenlijk naar planten kijken is een goede stimulans om kennis te vermeerderen; ieder leert ervan en je leert van elkaar. Bovendien zijn de excursies erg gezellig, er is veel discussie en ook veel plezier.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep: André Engels, tel. 06-83096494, andre49.engels@gmail.com.

Hondsroos

Het leuke is dat vrijwel elke excursie verrassingen oplevert. Natuurlijk kijken we tussendoor ook naar insecten, paddenstoelen, vogels e.d. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle IVN-leden, maar leden die een excursie mee willen maken, raden we aan vooraf te informeren of de excursies doorgaan.

Programma 2024

dag datum tijd omschrijving
di 9-apr 13.30 Excursie plantenwerkgroep, Jansberg
di 23-apr 13.30 Excursie plantenwerkgroep, Overloon
di 7-mei 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, De Vilt
di 21-mei 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, De Walsert
di 4-jun 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Smakterveld
di 18-jun 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Maasheggen en Bergjes
di 2-jul 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Ooijen, nevengeulen Maasveldweg
di 16-jul 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Langven
di 30-jul 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Duivelskuul
di 13-aug 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, Quin
di 27-aug 19.00 Avondexcursie plantenwerkgroep, De Vilt
di 10-sep 10.00 Excursie plantenwerkgroep, Millingerwaard
di 24-sep 10.00 Excursie plantenwerkgroep, Ooijen, nevengeulen

 

 

Jaarverslag 2023

De excursies zijn ongeveer uitgevoerd volgens het programma. Er zijn drie excursies niet doorgegaan, die van 9 mei naar de Vilt wegens te weinig belangstelling, die van 4 juli naar Reindersmeers wegens slecht weer en die van 1 augustus naar de Duivelskuul is niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling. Op 18 juli zijn we niet naar het Peelkanaal gegaan, maar naar de Vilt. Alle andere excursies zijn volgens het programma verlopen.

 

André Engels