Bestuur

logo IVN de Maasvallei

Hieronder vind je de namen, telefoonnummers en
algemeen mailadres van het bestuur

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Hent Baltussen 06-52513049
Secretaris Rolf Boersma 06-49652055
Secretariaatsadres Sint Jorisstraat 1 5823 AR Maashees
Penningmeester Wieke Zegers 06-53411521
Bankrekening NL92 RABO 0131 1916 75
Bestuursleden Juul de Bont 0478-631800
Jan van Dijk 0485-382255
Mailadres algemeen ivndemaasvallei@outlook.com