Excursies

De excursiewerkgroep wil door het begeleiden van wandelingen de mensen meer betrekken bij de natuur, het milieu, het landschap en hun eigen leefomgeving. Met een natuurgids van De Maasvallei wordt een wandeling een bijzondere gebeurtenis waarbij u de natuur op een andere manier gaat ervaren en beleven.

U kunt dus een gegidste wandeling voor bijvoorbeeld personeelsverenigingen, buurtverenigingen of families aanvragen. In overleg wordt dan een datum, locatie en tijd afgesproken en ontvangt u een excursiebevestiging met daarin de gemaakte afspraken.

Aan deze wandelingen zijn kosten verbonden. Voor één gids brengen we € 30.00 in rekening en is de groep groter dan 15 personen dan betaalt u voor elke extra gids € 20.00.

Voor het aanvragen van zo’n begeleide wandeling kunt u contact opnemen met Marjo Simons, tel. 0485-362328 of marjosimons11@gmail.com.

Dode Maasarm

De enthousiaste excursiewerkgroep organiseert verder elke maand een wandeling voor iedereen. Datums en verdere details vind je onder ‘Activiteiten’ op deze site:

• Deelname is gratis en aanmelden is meestal niet nodig
• Een wandeling duurt ongeveer twee uur
• Elke wandeling heeft een thema en er wordt rekening gehouden met de seizoenen
• Na afloop schenken we een kopje koffie of thee en praten we na over de wandeling
• Voor verdere vragen over een publiekswandeling kunt u terecht bij de coördinator van die wandeling

Duits Lijntje

Een speciale wandeling is die rond de oude spoordijk van het Duits Lijntje (Oeffelt) en langs de Kleine Vilt (Beugen). Dit landschap vormt een karakteristiek onderdeel van de noordelijke Maasvallei. Het toont de vertrouwde landschapspatronen, ademt haar historie en verhaalt van de aardkundige geschiedenis.

De wandeling voert door een cultuurlandschap met twee gezichten. Enerzijds de oude spoordijk met een besloten karakter en schilderachtige doorkijkjes. Dit voormalige tracé van het Duits Lijntje doorsnijdt een agrarisch landschap dat met zijn zachte glooiingen en kleinschaligheid de geborgenheid van een eeuwenoude traditie laat zien. En anderzijds is er de openheid van de Kleine Vilt: een mooi, waterig en vogelrijk natuurgebied.

Ommetje Duits Lijntje

De rode draad door onze wandeling wordt gevormd door twee ecologische verbindingszones (EVZ, schakels tussen natuurgebieden, waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen). Een natte EVZ langs de Oeffeltse Raam koppelt de natuurgebieden binnen de gemeente Boxmeer aan elkaar (van Overloon tot Oeffelt). Het Duits Lijntje fungeert als droge EVZ, de groene schakel tussen de natuurgebieden Maasheggen en De Vilt.

Hoe kijken we? Afhankelijk van de bril die we opzetten kunnen we aan de landschapsinrichting veel aflezen. Wat zien we als we bijvoorbeeld door de bril van de historicus naar dit landschap kijken? Welke samenhang ontdekken we tussen vroegere tijden en de landschapselementen van nu? Wat vertelt het reliëf ons over de ontstaansgeschiedenis van het landschap gezien door de bril van de geoloog? En wat zien we als we de bril van de ecoloog opzetten? Wat zeggen de plantensoorten over de bodem waarop ze groeien? Door met verschillende brillen naar het landschap te kijken, beleven en waarderen we het anders en genieten er meer van!

De wandeling duurt 2½ uur (6 ½ km) met als vertrek- en eindpunt Portaal De Vilt. Groepen tussen 10 en 30 personen kunnen de wandeling aanvragen bij de coördinator. Gidsen zijn Marjo Simons en/of Maria van Bracht.

Arrangementen

Daarnaast organiseert IVN de Maasvallei in samenwerking met het Veerhuis bij Oeffelt een aantal wandel-arrangementen door de Maasheggen (met koffie en soep, voor € 7,25) .

Het Veerhuis

Bij de Heksenboom in Sint Anthonis is het mogelijk een rugzakje te lenen met een routebeschrijving van een leuke gezinswandeling in de bossen rondom. In de rugzak zit alles wat nodig is om deze wandeling tot een belevenis te maken voor kinderen en begeleiders. Ook leuk voor verjaardagfeestjes!

Heksenspoor

Jaarverslag 2022

In januari was er vanwege covid 19 nog geen publiekswandeling maar in februari was er een massale opkomst van publiek voor de wandeling over het Duits lijntje en de Kleine vilt. In maart werd er genoten van de bloeiende bosanemonen in Vierlingsbeek en in april en mei waren we op diverse plekken in de Maasheggen om de bloeiende heggen te bewonderen en te luisteren naar de terug gekeerde zangvogels.

Ook in mei wandelden we het mooie Broekstenenpad in Rijkevoort en in juni hadden we alles voorbereid om in het Brestbos een gezinswandeling te houden maar er kwamen geen aanmeldingen. Oorzaak was waarschijnlijk dat het Boxmeerse kermis was waar we met z’n allen niet aan gedacht hadden. In juli zagen we vele soorten planten op de vilt en in augustus de bloeiende heide in Overloon.

Het was een goed paddenstoelen jaar, in oktober in de Staatsbossen werden er heel wat gedetermineerd. In november liepen we in het donker over de Vilt in Beugen en in december gingen we nog naar de Molenheide in Mill. We verzorgden nog wandelarrangementen bij restaurant het Veerhuis in Oeffelt en restaurant de Heksenboom in Sint Anthonis. Ook gidsten we nog acht wandelingen op aanvraag en stonden we drie maal met de IVN stand op een evenement.