Vleermuizen

De Vleermuizenwerkgroep is al weer een paar jaar oud, en heeft in die eerste jaren al veel activiteiten ontplooid. Zo gaan we vaak ‘s nachts op pad; bij zonsondergang of nog leuker bij zonsopkomst. Als je ongeveer weet waar de vleermuizen slapen dan kun je ze ‘s morgens goed volgen! De meeste vertonen ‘invlieggedrag’. Ze vliegen dan soms wel 10 keer voor de opening op en neer voor ze naar binnen gaan.

Op verschillende plaatsen inspecteren we vleermuizen: in 140 kasten hangen honderden vleermuizen overdag te slapen. Omdat de kasten zo goed bezocht worden, hebben we er nog nieuwe bij gemaakt!

Ook bezoeken we, voor de wintertelling, verschillende vleermuiskelders, zoals ook de nieuwe kelder ‘Visdel’ in de Staatsbossen van Sint Anthonis.

We inventariseren de verschillende soorten vleermuizen en hun verblijfplaatsen in de gemeente Boxmeer. Nu we over een professionele batdetector, de Petterson D 240 X, beschikken, is het inventariseren gemakkelijker. Ook hebben we nog een batlogger aan kunnen schaffen, zodat we automatisch de passerende vleermuizen kunnen detecteren.

Als werkgroep geven we advies aan particulieren en overheid over geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Verder bezoeken we symposia en geven we lezingen.

Informatie over de werkgroep krijg je via www.vleerbox.com; of bij Martien Bongers, tel. 0485-571450.

Vleermuis

Jaarverslag 2022

Winterverblijf tellingen.

In totaal zijn door ons 5 locaties onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Op alle locaties samen zijn in totaal 21 vleermuizen geteld, 20 grootoren en 1 niet te determineren vleermuis. Een redelijk resultaat.

Vleermuiskasten onderhouden

Ook dit jaar hebben wij weer alle vleermuiskasten schoongemaakt en gecontroleerd op defecten.

Vleermuis inventarisaties.

Enkele vleermuisinventarisaties uitgevoerd. De volgende soorten zijn wij daar tegen gekomen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Bosvleermuis en Watervleermuis. Met name de Bosvleermuis is een mooie waarneming omdat deze in NL. redelijk zeldzaam is. Ook hebben we een vleermuisinventarisatie voor de gemeente Land van Cuijk gedaan.

Transecten.

Ook dit jaar hebben wij de 3 transecten weer gereden.

Netwerk vleermuizen en steenmarters.

De gemeente Boxmeer is lid van dit netwerk, bij problemen met vleermuizen of steenmarters wordt de hulp van de vleermuiswerkgroep ingeroepen. Ons werkgebied bestrijkt de hele hele Gemeente land van Cuijk en de gemeente Gemert-Bakel.

De nacht van de vleermuis 2022

Dit keer zijn wij, al wandelend, vleermuizen in de omgeving van Bronlaak gaan opzoeken. Vooraf aan deze wandeling hebben wij eerst een korte PowerPoint presentatie gegeven over ‘het leven van de vleermuis’. Ook dit jaar was het aantal deelnemers weer groot, circa 29 mensen waaronder een aantal kinderen. In 2023 is de vleermuizennacht op 25 augustus.

Moeilijke geluidendag.

Eindelijk kon er, na 2 jaar Corona, weer een ‘moeilijke-geluiden-dag’ georganiseerd worden. Tijdens deze dag hebben wij ons verdiept in het analyseren van vleermuisgeluiden. Je komt dan mensen uit heel Nederland tegen.

Meedoen met de Vleermuizenwerkgroep?

Bovenstaande laat zien dat de activiteiten van onze werkgroep erg veelzijdig zijn. Daarnaast komt er ook techniek bij kijken en computerwerk om vleermuisgeluiden te analyseren. En je moet niet bang zijn in het donker. Hulp op allerlei terrein is welkom! Voor meer informatie kun je terecht bij Martien Bongers: mail naar martienbongers@gmail.com.