VENEL/Landschapsbeheer

VENEL is: samen werken aan een mooi landschap  met een groep collega IVN-ers. Veilig, met goed gereedschap en deskundige begeleiding.

Er zijn meerdere VENEL*-groepen actief, elk op hun eigen terrein en op hun eigen manier, waarbij ze:

• Bij het Peelven en de Schaapskooi bij Sint Anthonis de heide mooi houden door opslag te verwijderen
• Heggen vlechten en onderhouden in het Maasheggengebied bij Boxmeer en bij Oeffelt
• De hoogstamboomgaard in Boxmeer onderhouden (en appels plukken!)
• Het Pontipad bij Vortum-Mullem begaanbaar houden
• Meewerken op de Natuurwerkdag voor iedereen, elke eerste zaterdag in november
• Jeneverbessenstruwelen vitaal houden rond Overloon

venel_maasheggenvlechten nk 2006

Er wordt gewerkt:
• Elke week of elke twee weken, afhankelijk van de locatie
• Door iedereen die wil vanaf 12 jaar
• Met handgereedschap, dus: veilig en stil
• En desgewenst in door SBB ter beschikking gestelde werkkleding

Belangstelling? Vraag informatie, of geef je op bij Jan van Dijk, tel. 0485-382255 of 06-82155318, of neem contact op met een van de VENEL-coördinatoren die je vindt op de werkgroepcoördinatoren pagina. Hieronder lees je wat de verschillende groepen zoal hebben gedaan.

Venel Sint Anthonis

De Venelgroep Sint Anthonis bestaat uit een constante groep van ongeveer 20 personen, mannen en vrouwen. Er wordt twee keer per maand met veel enthousiasme gewerkt aan verschillende landschappen in de Staatsbossen.

De periode loopt van september t/m maart en de dagen zijn afwisselend de woensdagen en de zaterdagen. Natuurlijk hebben we ook dit jaar rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Wat doen we zoal:
• berken- en dennenopslag verwijderen uit de heide
• poelen opschonen
• bomen langs de fietspaden verwijderen of snoeien

Er is een goede samenwerking met Gert van Duren van Staatsbosbeheer. SBB verleent het gereedschap, de kleding en regelt ook de verzekering.

Iedereen vanaf 13 jaar die van aanpakken weet en graag bezig is in de natuur is van harte welkom.

Jan van Dijk

Loerangelclub

Poel beheerd door Slabox

Deze SlaBox-werkgroep groeit nog steeds een beetje en bestaat momenteel uit 30 vrijwilligers. Het hele jaar door op donderdagmorgen – en als het nodig ook op andere dagen – hebben we een gemiddelde opkomst van 16 vrijwilligers. Het aantal gerealiseerde werkuren is verdeeld over 2 gebieden t.w.: Loerangel (690 uur) en Heerstraatsche Weiden (830 uur). Totaal is dat zo’n 300 uur meer dan verleden jaar.

De Corona-periode hebben we zonder problemen doorstaan o.a. omdat we werken in de buitenlucht en door in de uitnodiging die wekelijks wordt verstuurd elke keer opnieuw de aandacht op de basisregels te vestigen.

Traditioneel houden we ons bezig met werk aan de Maasheggen zoals: planten, snoeien, vlechten en inboeten. We zorgen dat jonge aanplant niet overwoekerd raakt. Het werk aan de heggen gaat vaak in samenwerking met Staatsbosbeer of de gemeente. Het opsporen en bestrijden van bacterievuur is ook een taak. In samenwerking met Brabants Landschap werkten we ook bij de vistrap bij de Oeffeltse Raam. In de periode september-oktober onderhouden we een aantal poelen. Het fietspad langs de Maas en het Pontipad houden we in de zomer vrij van overhangende begroeiing zodat wandelaars en fietsers er ongehinderd door kunnen. Vlak bij de sluis van Sambeek, in de “Roovergaard” is een insectenhotel geplaatst en zijn fruitboompjes geplant.

Dit jaar hebben we meer tijd besteedt aan beheerwerk in ‘De Heerstraatsche Weiden’. Er is veel voorbereidend werk gedaan o.a. door rasters te repareren en aan te brengen zodat er koeien kunnen grazen de diverse ingangen naar het gebied zijn voorzien van poorten en slagbomen en er is een begin gemaakt voor een wandelpad door het gebied. Voor de IVN jeugd is een poel voorbereid zodat ze daar kunnen bekijken wat er zoal in een poel leeft.

Bert Guntlisbergen

Bosgroep Loonse Duinen

Bosgroep Loonse Duinen

Zoals zo velen heeft ook ‘Loonse Duinen’ in het verslagjaar opnieuw last gehad van de Pandemie. Een aantal activiteiten  konden vanwege de door overheid vastgestelde beperkingen weer  geen doorgang vinden.

Dit betekent dat er van onze kant  voor wat betreft activiteiten niet veel te vermelden valt. Zoals ieder jaar hebben we wel meegedaan aan de landelijke opschoonactie die nu niet in het voorjaar maar in het najaar plaats vond.

Ook verleenden we weer onze medewerking aan  de controles van de in ons werkgebied aanwezige wandel-knooppunten-routes.

Onze groep heeft inmiddels een tweetal nieuwe leden mogen verwelkomen, zodat we ons maximum aantal mensen weer bereikt hebben. Mooi om te vermelden is ook dat de twee dames, van de vorig jaar overleden leden van onze groep  toegezegd hebben voor koffie en thee te zullen blijven zorgen op de tweewekelijkse bijeenkomsten van onze groep. Geweldig dat zij, ondanks het gemis van hun mannen, zich nog steeds betrokken voelen.

Verder hebben we weer onze jaarlijkse feestelijke bijeenkomst kunnen vieren in het kader van het 10 jarig bestaan van onze groep. Tenslotte is het nog leuk te vermelden dat we sinds kort een eigen bosmaaier  ter beschikking hebben, die het komende jaar zeker van pas zal komen in ons bramenrijk bosgebied.

Coen Hofmans

Natuurwerkdag in de Overloonse Duinen

VENEL jeugd op de hei

Traditiegetrouw hebben we weer meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag. Ook dit jaar weer met medewerking van scouting Overloon en enkele leden van  onze buurgroepen.

Hoogstamwerkgroep

Appeloogst in de hoogstamboomgaard

Na een jaar geen onderhoud i.v.m. corona viel de achterstand in het onderhoud mee. We hadden maar drie lange zaterdagmiddagen (wel met mooi weer) nodig voor het snoeien.

De meer dan negentig jaar oude en gesneuvelde stoofpeer is van de kleine takken ontdaan. Er is een klimroos tegen aan geplant, die als het goed is de komende jaren tot in de top boom gaat groeien.

In september hebben we 2 zaterdagen geoogst. Qua opbrengst aan fruit was het een redelijk jaar voor de appels.

De groep bestaat nu uit 7 vrijwilligers. Maar nieuwe, jongere vrijwilligers zijn zeer welkom.

Ben Bloemberg

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer

Poel beheerd door Slabox

Deze stichting, SLaBox, organiseert “werk in de natuur” met vrijwilligers op diverse plaatsen in de gemeente Boxmeer. Er zijn 2 groepen continu actief: de Loerangelclub vooral in het gebied Boxmeer-Beugen, en de Groep Oeffelt.

Ook de organisatie van het NK Maasheggenvlechten berust vanaf 2011 bij SLaBox. Theo van Lankveld heeft de leiding van het organisatieteam.

De stichting is opgezet om naast de bekende Venel-activiteiten ook grotere (veelal gesubsidieerde) projecten op te kunnen pakken, en ook om zo mogelijk stukjes grond en landschapselementen aan te kopen en duurzaam te beheren. Na eerdere aankopen is Slabox in 2020/2021 eigenaar geworden van een groter terrein van Staatsbosbeheer, de Heerstraatse Weiden, tussen Boxmeer en Beugen, en van nog meer heggen en stroken bij de Loerangel. Onze set gereedschap is inmiddels flink  uitgebreid, zodat we werkgroepen en werkdagen goed kunnen faciliteren.

In 2023 hopen we de goede relatie met Staatsbosbeheer, Gemeente, Waterschap, Brabants Landschap, VNC, de ANV en enkele particulieren verder uit te bouwen, en als Stichting  een grote bijdrage leveren aan het landschap in de Gemeente Boxmeer. Op www.maasheggen.nl vind je een uitgebreid jaarverslag van Slabox en veel mooie foto’s.

Ruth Bakkenes

*VENEL = oude IVN-naam: Vrijwillig EN Educatief Landschapsbeheer