VENEL/Landschapsbeheer

venel_maasheggenvlechten nk 2006VENEL is: samen werken aan een mooi landschap  met een groep collega IVN-ers. Veilig, met goed gereedschap en deskundige begeleiding.

Er zijn meerdere VENEL*-groepen actief, elk op hun eigen terrein en op hun eigen manier, waarbij ze:

• Bij het Peelven en de Schaapskooi bij Sint Anthonis de heide mooi houden door opslag te verwijderen
• Heggen vlechten en onderhouden in het Maasheggengebied bij Boxmeer en bij Oeffelt
• De hoogstamboomgaard in Boxmeer onderhouden (en appels plukken!)
• Het Pontipad bij Vortum-Mullem begaanbaar houden
• Meewerken op de Natuurwerkdag voor iedereen, elke eerste zaterdag in november
• Jeneverbessenstruwelen vitaal houden rond Overloon

Er wordt gewerkt:
• Elke week of elke twee weken, afhankelijk van de locatie
• Door iedereen die wil vanaf 12 jaar
• Met handgereedschap, dus: veilig en stil
• En desgewenst in door SBB ter beschikking gestelde werkkleding

Belangstelling? Vraag informatie, of geef je op bij Jan van Dijk, tel. 0485-382255 of 06-82155318 of , of neem contact op met een van de VENEL-coördinatoren die je vindt op de werkgroepcoördinatoren pagina. Hieronder lees je wat de verschillende groepen zoal hebben gedaan.

Venel Sint Anthonis

De Venelgroep Sint Anthonis bestaat uit een constante groep van ongeveer 20 personen, mannen en vrouwen. Er wordt twee keer per maand met veel enthousiasme gewerkt aan verschillende landschappen in de Staatsbossen.

De periode loopt van september t/m maart en de dagen zijn afwisselend de woensdagen en de zaterdagen.

In het najaar van 2020 is er door de coronamaatregelen van Staatsbosbeheer nog maar één bijeenkomst geweest. We hopen op een snelle hervatting van de werkzaamheden.

Wat doen we zoal:
• berken- en dennenopslag verwijderen uit de heide
• poelen opschonen
• bomen langs de fietspaden verwijderen of snoeien

Er is een goede samenwerking met Gert van Duren van Staatsbosbeheer. SBB verleent het gereedschap, de kleding en regelt ook de verzekering.

Iedereen vanaf 13 jaar die van aanpakken weet en graag bezig is in de natuur is van harte welkom.

Jan van Dijk

Loerangelclub

Poel beheerd door SlaboxDeze Venel-werkgroep groeit nog steeds en bestaat momenteel uit 28 vrijwilligers. Ook dit jaar was de belangstelling om het beheerwerk met de groep te realiseren weer als vanouds. Het hele jaar door op donderdagmorgen - en als het nodig was ook op andere dagen - hadden we een behoorlijke opkomst.

Echter door de Corona-maatregelen hebben we ervoor moeten kiezen om een aantal weken helemaal geen werkzaamheden te doen en om een aantal maanden met kleine groepjes van 2 à 3 personen op verspreide locaties te werken. Qua organisatie, met gereedschap en zo, is dat allemaal wat lastiger te doen. Het aantal gerealiseerde werkuren (ca. 1200) is daardoor wat lager dan andere jaren.

We houden ons bezig met werk aan de Maasheggen zoals: planten, snoeien, vlechten en inboeten. En we zorgen dat jonge aanplant niet overwoekerd wordt. Het werk aan de heggen gaat vaak in samenwerking met Staatsbosbeer of de gemeente. Ook het spotten- en bestrijden van bacterievuur is een taak. In samenwerking met Brabants Landschap werkten we ook bij de Vilt in Beugen. In de periode september-oktober onderhouden we een aantal poelen. Het fietspad langs de Maas en het De Pontipad houden we in de zomer vrij van overhangende begroeiing zodat wandelaars en fietsers er ongehinderd door kunnen.

Komend seizoen zullen we met deze club voornamelijk hetzelfde beheerwerk doen als het afgelopen seizoen. De aandacht zal wel wat meer uitgaan naar het gebied “De Heerstraatsche Weiden”. Door de variatie in het werk zal naar verwachting de opkomst hoog blijven en houden we plezier in het met elkaar werken en het onderhouden en mooi(er) maken van de natuur in het Maasheggengebied.

Bert Guntlisbergen

Bosgroep Loonse Duinen

Bosgroep Loonse Duinen

Zoals zo velen heeft ook onze bosgroep veel last gehad van de corona-pandemie. Vele standaard activiteiten konden door de vanwege de overheid vastgestelde beperkingen nauwelijks of geen doorgang vinden. Dit betekent dat er ook van onze kant voor wat betreft activiteiten niet veel te vermelden valt.

Zoals ieder jaar hebben we wel meegedaan aan de landelijke opschoonactie die in tegenstelling tot het voorjaar nu in september plaats vond. Ook verleenden we weer onze medewerking aan de controles van de in ons werkgebied aanwezige wandelknooppunten-routes.

Helaas dienen we ook te vermelden dat wij wegens overlijden afscheid hebben moeten nemen van twee leden van onze groep. Deze leden waren allebei heel actief en wij zullen hen zeker gaan missen. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de betrokkenheid en geweldige inzet. We hopen dat hun inzet een voorbeeld zal blijven voor ons allen.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat het komende jaar ons weer terug brengt in een meer normale situatie waarin we in ieder geval onze gebruikelijke activiteiten weer kunnen oppakken.

Coen Hofmans

Natuurwerkdag in de Overloonse Duinen

VENEL jeugd op de heiDe Landelijke Natuurwerkdag is dit jaar om de bekende redenen niet doorgegaan. In 2021 gaan we er weer vol tegenaan!

 

 

 

 

 

Hoogstamwerkgroep

Appeloogst in de hoogstamboomgaardVoor het 27-ste jaar op rij hebben we de boomgaard aan de Braamsluiper in Boxmeer onderhouden. Van de 24 oude bomen, waarmee we begonnen zijn, zijn er nu nog 3 over: 2 Ossenkoppen en een Goudreinette. We zijn benieuwd hoe lang die het nog houden. In het voorjaar hadden we met onze actieve vrijwilligers 3 zaterdagmorgens en -middagen nodig voor het snoeiwerk, met alle dagen prachtig weer. De eerste dag bestond uit een vervolg van de cursus van vorig jaar. Samen met Hent Baltussen hebben we die gegeven.

In september hebben we 2 zaterdagen geoogst. De appelbomen hebben de droogte goed doorstaan. De Franse wijnpeer is gesneuveld. De enige oude perenboom die er stond heeft vorig jaar al de geest gegeven. Hij blijft wel staan: er is een klimroos bij geplant, die tegen de oude gesneuvelde perenboom kan opgroeien.

Qua opbrengst aan fruit was het een redelijk jaar voor de appels. Alleen de Zoete Ermgaard die altijd barstens vol hangt had bijna geen vruchten. De ene perenboom die we nog hebben hing deze keer goed vol.

De groep bestaat nu uit 7 vrijwilligers. Maar nieuwe, jongere vrijwilligers zijn zeer welkom.

Plannen 2021

Voor het onderhoud staan 3 zaterdagen en 2 reserve dagen ingepland in februari en maart. In juli/augustus staat de zomersnoei gepland.

De jaarlijkse pluk staat op 2 zaterdagen in de tweede helft van september op de agenda.

Ben Bloemberg

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer

Poel beheerd door Slabox

Deze stichting, SLaBox, organiseert “werk in de natuur” met vrijwilligers op diverse plaatsen in de gemeente Boxmeer. Er zijn 2 groepen continu actief: de Loerangelclub vooral in het gebied Boxmeer-Beugen, en de Groep Oeffelt.

Ook de organisatie van het NK Maasheggenvlechten berust vanaf 2011 bij SLaBox. Theo van Lankveld heeft de leiding van het organisatieteam.

De stichting is opgezet om naast de bekende Venel-activiteiten ook grotere (veelal gesubsidieerde) projecten op te kunnen pakken, en ook om zo mogelijk stukjes grond en landschapselementen aan te kopen en duurzaam te beheren. We hopen in 2020 eigenaar te worden van een groter terrein van Staatsbosbeheer, tussen Boxmeer en Beugen, en van enkele heggen en stroken bij de Loerangel.

Onze set gereedschap is inmiddels flink  uitgebreid, zodat we werkgroepen en werkdagen goed kunnen faciliteren. Ook voor het planten van heggen met jeugd zijn we goed georganiseerd, maar helaas in 2020 belemmerd door de corona.

In 2021 hopen we de goede relatie met Staatsbosbeheer, Gemeente, Waterschap, Brabants Landschap, VNC, de ANV en enkele particulieren verder uit te bouwen, en als Stichting  een grote bijdrage leveren  aan het landschap in de Gemeente Boxmeer .

Op www.maasheggen.nl  vind je  een uitgebreid jaarverslag van Slabox en veel mooie foto’s.

Ruth Bakkenes
 

*VENEL = oude IVN-naam: Vrijwillig EN Educatief Landschapsbeheer