VENEL/Landschapsbeheer

venel_maasheggenvlechten nk 2006VENEL is: samen werken aan een mooi landschap  met een groep collega IVN-ers. Veilig, met goed gereedschap en deskundige begeleiding.

Er zijn meerdere VENEL*-groepen actief, elk op hun eigen terrein en op hun eigen manier, waarbij ze:

• Bij het Peelven en de Schaapskooi bij Sint Anthonis de heide mooi houden door opslag te verwijderen
• Heggen vlechten en onderhouden in het Maasheggengebied bij Boxmeer en bij Oeffelt
• De hoogstamboomgaard in Boxmeer onderhouden (en appels plukken!)
• Het Pontipad bij Vortum-Mullem begaanbaar houden
• Meewerken op de Natuurwerkdag voor iedereen, elke eerste zaterdag in november
• Jeneverbessenstruwelen vitaal houden rond Overloon

Er wordt gewerkt:
• Elke week of elke twee weken, afhankelijk van de locatie
• Door iedereen die wil vanaf 12 jaar
• Met handgereedschap, dus: veilig en stil
• En desgewenst in door SBB ter beschikking gestelde werkkleding

Belangstelling? Vraag informatie, of geef je op bij Jan van Dijk, tel. 0485-382255 of 06-82155318 of , of neem contact op met een van de VENEL-coördinatoren die je vindt op de werkgroepcoördinatoren pagina. Hieronder lees je wat de verschillende groepen zoal hebben gedaan.

Loerangelclub

Poel beheerd door SlaboxDeze Venel-werkgroep werkt vooral in de Maasheggen aan de oostkant van Boxmeer. Ze groeit gestaag en bestaat momenteel uit 26 vrijwilligers. Veel vrijwilligers is mooi maar het gaat natuurlijk om de opkomst en het beheerwerk dat we met de groep realiseren. Ook daarover niets dan goed nieuws; het hele jaar door op donderdagmorgen - en als het nodig ook op andere dagen - hebben we een  gemiddelde opkomst van 16-17 vrijwilligers en daarmee is het aantal werkuren (1500) natuurlijk ook hoog.

We houden ons vooral bezig met werk aan de Maasheggen zoals: snoeien, vlechten en inboeten. En we zorgen dat jonge aanplant niet overwoekerd wordt. Het werk aan de heggen gaat vaak in samenwerking met Staatsbosbeer of de gemeente. Maar ook het (leren) spotten en bestrijden van bacterievuur is sinds een aantal jaren een taak. In samenwerking met het Waterschap Aa en Maas en Brabants Landschap werkten we ook aan het onderhoud van de vistrap 't Snepke aan de Oeffeltse Raam en sinds kort ook aan de Vilt in Beugen. Verder onderhouden we in de periode september-oktober een 6-tal poelen. Het fietspad langs de Maas en het Pontipad houden we voor gemeente Boxmeer in de zomer vrij van overhangende begroeiing zodat wandelaars en fietsers er ongehinderd door kunnen.

De dit jaar gehouden BBQ -die uitstekend was georganiseerd- waarvoor ook de partners waren uitgenodigd, heeft zeker bijgedragen aan de prettige sfeer en samenwerking. Door de variatie in werk door het jaar heen blijft de opkomst naar verwachting hoog en houden we plezier in het werken in de mooie natuur in onze omgeving en niet in de laatste plaats: het werken met elkaar.

Bosgroep Loonse Duinen

Bosgroep Loonse DuinenOnze bosgroep, met haar werkgebied rond Overloon, bestaat nu uit 22 mensen bestaat en kan  weer terug kijken op een heel  mooi en succesvol jaar, een jaar waarin wij  weer allerlei activiteiten opgepakt hebben naast onze reguliere  werkzaamheden bij en rond de jeneverbesstruwelen.

We begonnen eind 2018 met het bouwen van een bijenhotel onder de hoogspanningsleidingen. Dit project werd begin 2019 bouwtechnisch afgerond. In de loop van het jaar zijn we nog bezig geweest met het aanplanten van bijenvriendelijke heesters en vaste planten.

Het onderhoud van de nabijgelegen poel kon tot een minimum beperkt blijven gezien de  afgelopen hete en warme zomer, waarin de poel praktisch geheel droog viel. Wel hebben we op verzoek van de gemeente de in die buurt staande Karmozijnbes geruimd die zich steeds verder  uitgebreid heeft.

Verder waren we actief in “het Helder” te Overloon om  daar de veelvuldig opgekomen vogelkers te verwijderen. Tenslotte verzorgden we wederom de controles van de wandelknooppunten zowel in het voor-, als najaar.

Bij de jaarafsluiting  maakten we met de groep en partners een excursie  naar “de boerenschans” en de nog te realiseren “volmolen” in Merselo.

Natuurwerkdag in de Overloonse Duinen

VENEL jeugd op de heiOp zaterdag 2 november werd meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag, hier georganiseerd door Boswerkgroep De Loonse Duinen samen met de welpen van Scouting Overloon. Het is alweer voor de vijfde keer dat beide groepen samen in de eigen achtertuin optrekken uit liefde voor de natuur. De 12 bosmannen van dienst, ontvangen in hun werkgebied 26 scouts en 9 leidsters. Omdat het kindvriendelijk moet wordt er vandaag niet met de hakbijl gewerkt, maar uitsluitend met kleine snoeizaagjes. Als echte ervaringsdeskundigen instrueren de 'bosmannen' hun pupillen: “niet met de zaag zwaaien, dicht bij de grond afzagen. Afgezaagde takken op een ril leggen. Inlandse eiken laten staan.” Vooral het opschot van de berk is dit jaar de klos.

Na een uur hard werken - eigenlijk al eerder - zijn de scouts toe aan een pauze.  Als het weer tijd is om het werk te hervatten valt de regen inmiddels met bakken uit de lucht. Zelfs de meest fanatieke zagers zien het niet meer zitten om door te gaan. Tot grote teleurstelling van scouts en bosmannen moet deze natuurwerkdag vroegtijdig worden afgebroken.

Er kan desondanks worden teruggekeken op een vruchtbare natuurwerkdag; er is in korte tijd veel werk verzet. Met 47 man/vrouw één uur werken is er toch maar weer ’n dikke werkweek gemaakt. We hebben samen met veel genoegen een mooie bijdrage geleverd aan de natuur in de Overloonse bossen. Én, één ding is zeker: volgend jaar vliegen de scouts weer als een bok op de haverkist…

Hoogstamwerkgroep

Appeloogst in de hoogstamboomgaardVoor het 26-ste jaar op rij hebben we de boomgaard aan de Braamsluiper in Boxmeer onderhouden. Van de 24 oude bomen waarmee we begonnen zijn, zijn er nu nog 3 over: 2 ossenkoppen en een goudrenet. Gelukkig hebben we ook jongere bomen. In het voorjaar hadden we met 7 actieve vrijwilligers 3 zatermiddagen nodig voor het snoeiwerk. In september hebben we 2 zaterdagen geoogst. Qua opbrengst aan fruit was het een goed jaar voor de appels. Een paar appelbomen hingen tjokvol. Maar ook een paar appelbomen waar niets te plukken viel. De opbrengst van de peren was het tweede opeenvolgende jaar minimaal. Verder hebben nog twee vrijwilligers uit onze groep in Sint Anthonis geassisteerd bij een cursus voor het onderhoud van hoogstamboomgaarden.

De groep bestaat nu uit 8 mensen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Voor dit jaar staat het onderhoud op 3 zaterdagen en 2 reserve dagen ingepland in februari en maart. Hoogstwaarschijnlijk gaan we dan ook een klimroos planten, die tegen de oude gesneuvelde perenboom kan opgroeien. In juli/augustus staat de zomersnoei gepland. De jaarlijkse pluk staat op 2 zaterdagen in de tweede helft van september op de agenda. Verder willen we de cursisten aan de cursus van 2019 uitnodigen voor een terugkomdag in  Sint Anthonis en in onze boomgaard.

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer

Poel beheerd door SlaboxDeze stichting, Slabox, organiseert “werk in de natuur” met vrijwilligers op diverse plaatsen in de gemeente Boxmeer. Ook de organisatie van het NK Maasheggenvlechten berust al vanaf 2011 bij deze stichting. De stichting is opgezet om naast de bekende VENEL-activiteiten ook grotere (veelal gesubsidieerde) projecten op te kunnen pakken, en ook om zo mogelijk stukjes grond en landschapselementen aan te kopen en duurzaam te beheren. De samenwerking met IVN De Maasvallei is intensief.  We hopen in 2020 eigenaar te worden van enkele grotere terreinen. Onze set gereedschap is inmiddels flink uitgebreid, zodat we werkgroepen en werkdagen goed kunnen faciliteren. Ook voor het planten van heggen met de schooljeugd zijn we goed georganiseerd.

In 2020 hopen we de goede relatie met Staatsbosbeheer, Gemeente, Waterschap, Brabants Landschap en enkele particulieren verder uit te bouwen, en als Stichting bij te dragen aan het landschap in de Gemeente Boxmeer.

Op www.maasheggen.nl  vind je  een uitgebreid jaarverslag van Slabox en veel mooie foto’s.

*VENEL = oude IVN-naam: Vrijwillig EN Educatief Landschapsbeheer