Over De Maasvallei

De Maasvallei is een afdeling van het IVN en heeft als werkgebied de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Ons verenigingslokaal is ‘Het Natuurpalet’, De Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer. Als IVN laten we de mensen de natuur beleven: meer mensen in de natuur en meer natuur in de mens. Vanuit deze beleving beschrijven en bestuderen we de natuur, genieten ervan en dragen we bij aan het beheer, behoud en bescherming van die natuur.

Daartoe organiseert ons IVN excursies, thema-avonden en cursussen. Ze ontwikkelt wandelroutes. Er is een jeugdclub actief. Er zijn werkgroepen voor vogels, planten, vleermuizen en vlinders. Met haar informatiestand is ze te vinden op natuur- en milieumarkten. Ze organiseert projecten op basisscholen en in verzorgingshuizen. Ze inventariseert in natuurgebieden en geeft adviezen op het gebied van beheersmaatregelen en milieubescherming. Ze voert kleinschalige beheerswerkzaamheden uit. Vier maal per jaar wordt een eigen afdelingsblad uitgegeven boordevol activiteiten en informatie. Maandelijks wordt een nieuwsbrief verspreid en deze website aangevuld.

We zijn in staat dat allemaal te doen doordat iedereen actief is: ons IVN is een club van doeners. Je kunt meedoen en ons steunen door je aan te melden bij Rolf Boersma, ivndemaasvallei@outlook.com. Dat kost bijna niks: per jaar € 15,00 en € 7,50 voor je huisgenoten. Basisschoolleerlingen: € 6,50.