AVG bij IVN De Maasvallei

Gegevensbescherming onder AVG-wetgeving. Elke organisatie die over persoonsgegevens beschikt moet er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart, zorgvuldig behandelt en vervolgens vernietigt als er geen noodzaak meer is om deze te behouden.

IVN afdeling De Maasvallei beschikt over persoonsgegevens van haar leden en andere relaties. Op basis van deze gegevens verstuurt de afdeling haar afdelingsblad en nieuwsbrief. Ook zijn er persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen en externe relaties te onderhouden.

IVN De Maasvallei is altijd zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze gegevens zijn geInventariseerd en ook de manier waarop deze gegevens behandeld en bewaard worden is vastgelegd. De bijbehorende procedures en documenten zijn bij de secretaris opvraagbaar.

Voor meer informatie over de werkwijze van IVN De Maasvallei zie de Privacy Verklaring.

Ook het landelijk IVN beschikt over persoonsgegevens van IVN leden en gebruikt deze onder meer om ‘Mens en Natuur’ naar de leden te sturen en, indien je daarop bent geabonneerd, een nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de werkwijze van het landelijk IVN zie het Privacy Statement