Werkgroepen

Als van IVN De Maasdorpen kun je deelnemen aan een of meerdere werkgroepen van de vereniging. IVN De Maasdorpen kent de volgende werkgroepen:

Activiteiten en Gidsen (A&G)
Plantenwerkgroep (PWG)
Scholenwerkgroep (SWG)
Vogelwerkgroep (VWG)
Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL).

Deze werkgroepen ontplooien activiteiten op hun interessegebied: 

  • scholing: excursies, cursussen, informatieuitwisseling;
  • onderzoek: monitoring, inventarisatie en dergelijke;
  • natuurbeheer.

Een overzicht van alle werkgroepactiviteiten vind je in de jaaragenda.

In principe zijn deze activiteten bedoeld voor de werkgroepleden. Maar als je belangstelling hebt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit, dan is  dat normaal gesproken geen probleem. Neem daarvoor wel even contact op met de coördinator van de werkgroep en maak even een afspraak.