Voorzitter Jac Neessen treedt terug

In de Algemene ledenvergadering van 2 mei heeft Jac Neessen, al 24 jaar voorzitter van IVN De Maasdorpen, een stapje terug gedaan om plaats te maken voor Cora Oostendorp. Tijdens de ledenvergadering heeft Henny Grouls, die hem al die jaren als secretaris terzijde stond, uitgebreid stil gestaan bij de verdiensten van Jac en hem veel dank en lof toegezwaaid.

Jac was het gezicht van de vereniging. Hij heeft hij de vereniging geleid van een bescheiden clubje natuurliefhebbers naar een bloeiende vereniging met meer dan 160 leden. Je kwam Jac altijd wel ergens tegen, binnen de vereniging of daarbuiten in zijn uitgebreide netwerk. Al vele jaren werkt hij enthousiast als natuurbeheerder in de werkgroep VNeL. Maar ook stak hij veel tijd in het behartigen van de belangen van de vereniging. Hij was actief in de stichting Landschap Horst aan de Maas, daarnaast vertegenwoordigde hij ook de IVN-regio Limburg-Noord in het algemeen bestuur van IVN District Limburg en zelfs in de Landelijke raad.

Toch was Jac een bescheiden man. Hij zocht nooit de schijnwerpers, maar was vaak op de achtergrond actief. Hij hanteerde een heel subtiele sturing om strubbelingen in de vereniging uit de weg te ruimen, zo merkte Henny Gouls op. Hij wist mensen te verbinden en oplossingen te vinden voor lastige problemen.

De vereniging heeft veel aan Jac te danken, waaronder niet in het minst de prachtige huisvesting die de vereniging nu deelt met de Imkervereniging Horst e.o..

De vereniging dankt Jac heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet en de vele resultaten die hij daarmee heeft bereikt. In aansluiting daarop wenst de vereniging Cora Oostendorp heel veel succes bij de lastige taak om het vaandel van Jac over te nemen.