VNeL op inspectie! (2017)

10 juni  

Zaterdag 10 juni stapte een groep vrijwilligers van de VNeL groep op de fiets voor het jaarlijkse uitstapje: de fietstocht door de natuurgebieden, waaraan we de hele winter hard hebben gewerkt foto’s VNeL op inspectie.
VNeL

Wat is het resultaat van al dat zwoegen? In de winter zie je langs de weg alleen al de takkenbossen liggen die we met zijn allen uit de kostbare natuurgebieden hebben gehaald. Maar nu zie je wat het oplevert: een diversiteit aan vegetatie. Zeldzame planten die weer terugkomen nadat er geplagd is, bijvoorbeeld de Zonnedauw bij het IVN-ven. Orchideeën die weer weelderig bloeien, de Blauwe knoop, Moeraskartelblad, Grote en Kleine ratelaar , Echte koekoeksbloem en nog véél meer!
Wat we ook tegenkwamen was een Beverburcht in een weiland: een burcht in het water, met minimaal 4 gangen die naar de burcht liepen, (de gangen vol water, dus goed beschermd tegen lastige indringers), een “wandelpad” van de poel naar het voorraadsbos, waar al enkele Populieren waren aangeknabbeld. Maar het mooiste was: wij, VNeL’lers,  hebben enkel zaterdagen met man vrouw en alle macht een serie Knotwilgen geknot die rond een poel staan. En ja, je begrijpt het al: nu staan er nog 2. De rest heeft de Bever onder tanden genomen. Misschien vond hij dat zijn burcht te veel in de schaduw lag? Of dacht hij: Ik kan het beter!
Maar dat tussendoor. De natuurgebiedjes die we bezocht hebben, waren: Schuitwater, Kaldenbroek, route langs de Maas. Bart en Ton hebben ons alles laten zien wat het resultaat was van ons harde, maar gezellige werk in de wintermaanden. En natuurlijk was er weer een welkome stop bij de Theetuinen waar we genoten hebben van de heerlijke koffie met …………. Kijk even naar de foto’s om een idee te krijgen van de gezelligheid.

Bart en Ton, bedankt voor deze geweldige middag!

Tot ziens in de winter!

Miep Philipsen Foto’s