Over Cranendonck

IVN Cranendonck is opgericht op 21 februari 1985 (als IVN afdeling Maarheeze/Budel). In 2010 vierde de afdeling haar 25-jarig bestaan. Op allerlei manieren probeert de vereniging mensen (jong en oud) lokaal bij de natuur te betrekken door het organiseren van excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. 

Het werkgebied van de afdeling bestaat uit de dorpen Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. Binnen de gemeente bevinden zich o.a. Hugterheide, Cranendonckse bos en Buulderbroek,De Pan, De Vloeten, ‘t Goor, Kranenveld, Kasteel Cranendonck, Looserplas en ‘t Ringselven. De natuur in onze gemeente is onderdeel van het Grenspark Kempen-Broek. Dit park ligt op de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant, een 25.000 ha groot gebied dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur. Het strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik.

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. De vereniging telt  130 leden, waarvan 85 landelijk lid zijn en 45 plaatselijk lid. Het vrijwilligerswerk binnen IVN Cranendonck is georganiseerd in werkgroepen. Sommige groepen tellen slechts enkele leden, andere hebben er tientallen. De groepen beslissen grotendeels zelf over de invulling van hun werkzaamheden, zonder veel bemoeienis van het afdelingsbestuur.

Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur. Onze belangrijkste en jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de  nieuwjaarswandeling, de Nationale Boomfeestdag, de 4 bloemen- en plantenwandelingen, de basisschoolprojecten in voorjaar en najaar, de vogelwandelingen, de wandelingen op verzoek van buurtverenigingen/vriendengroepen, de jaarlijkse werkzaamheden van de vogelwerkgroep o.a. het inventariseren van broedsels, onze deelname aan natuurprojecten en onze cursusavonden/lezingen. Ons afdelingsblad de ‘Craenkoerier’ verschijnt 3 keer per jaar.

Tot 2006 maakten wij als vereniging gebruik van ruimtes in het gemeenschapshuis de Borgh in Budel. Vanaf augustus 2006 beschikten wij over een andere ruimte, de ‘Kroenekraan’, aan de Hoge weg 1a in Maarheeze. Sinds april 2021 maken we gebruik van een locatie in Cranendonck 11 in Soerendonk tegenover Kasteel Cranendonck waar eveneens in de nabijheid een belevingstuin is aangelegd (meer info bij: Clubgebouw).

Vrijwilliger of lid worden?

Alle groepen verwelkomen graag nieuwe mensen in hun gelederen. Spreekt het werk van een groep u aan?  Aarzel dan niet en maak vrijblijvend kennis.

Diegene die de IVN-gedachte een warm hart toedragen zijn welkom als  lid of donateur.

Een volwaardig (landelijk) lid betaalt € 22,00 per jaar en ontvangt zowel het landelijk IVN-blad Mens en Natuur (vier keer per jaar), als het clubblad ‘De Craenkoerier’. Een donateur betaalt € 15,00 per jaar, een thuiswonend jeugdlid € 5,00 en een thuisinwonend lid / donateur € 10,00. 

Men kan zich als lid aanmelden bij de ledenadministratie: j.vnvelthoven@chello.nl.

Betalingen kunnen worden gedaan via Rabobank nummer NL66RABO0147917174 t.n.v. IVN Cranendonck Budel.