Natuurcursus Niet zonder elkaar

Bij IVN Cranendonck kun je dit jaar een nieuwe natuurcursus volgen met als hoofdthema Niet zonder elkaar. In deze cursus komt uitgebreid naar voren dat insecten en bloemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gedurende de evolutie van miljoenen jaren hebben beiden zich zo aangepast dat ze elkaar nodig hebben, het insect zoekt voedsel dat de bloem biedt, de bloem wil bestoven worden en het insect zorgt daarvoor. Beiden hebben aan deze innige relatie voordeel. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie.

De cursus bestaat uit 3 lessen en 3 excursies, in de maanden april, juni en september. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht door met de thema’s aan de slag te gaan en (samen) te komen tot mooie verhalen of opdrachten die we weer kunnen gebruiken bij projecten/wandelingen met kinderen/scholen.

In april gaan we bekijken hoe voorjaarsbijen en vlinders (en eventueel andere insecten) leven en welke bloemen zij bezoeken. In juni kijken we naar bloemrijke berm- en akkerranden en in september kijken we naar de rijke levensgemeenschap van onze inlandse eik.

Info bij Wiel Zentjens. Graag uw deelname voor 25 maart doorgeven aan w.zentjens@chello.nl, kosten bedragen voor IVN-leden 15 euro, niet-leden 25 euro. Maximum is 20 personen.

Datums en onderwerpen

16 en 20 april lesavond en excursie thema Voorjaarsbijen en andere voorjaarsinsecten

25 en 29 juni lesavond en excursie thema Bloemrijke  berm- en akkerranden en hun bezoekers

3 en 7 september lesavond en excursie thema Het insectenleven op de eik

Lesavond start om 19.30 uur, excursie om 10.00 uur.

Vanaf 25 juni 2024 - 19:30
  • Kosten: Leden 15 euro, niet-leden 25 euro
  • Maximaal aantal deelnemers: 20
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina