Biodiversiteit en klimaatverandering

 

Klimaatverandering heeft vele ecologische en sociaal-economische gevolgen. De ecologische gevolgen staan centraal in deze lezing en dan vooral het effect op de soortenrijkdom; de biodiversiteit.

De lezing is op 14 december om 19.30 uur en wordt verzorgd door Ad Havermans van IVN Weert.

De biodiversiteit kan lokaal toenemen maar mondiaal zal ze verder afnemen. Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen.

Naast aandacht voor de effecten op de Nederlandse biodiversiteit worden ook enkele mondiale effecten besproken.

De lezing illustreert op treffende wijze de interactie tussen allerlei processen en wil daarmee een lans breken voor een integrale visie op duurzaamheidsproblemen.

Tenslotte wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen worden verzacht.

Tevens wordt ingegaan op welke wijze in natuur- en milieu-educatie aandacht kan worden besteed aan deze problematiek.

Locatie IVN honk, Van Schoonvorstlaan 11, tegenover kasteeltje Cranendonck, Soerendonk. Entree 2 euro incl. consumptie (koffie/thee). Aanmelden verplicht via w.zentjens@chello.nl. Info bij Wiel Zentjens, voorgaand mailadres.

 

  • Kosten: 2 euro
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina