Onderzoek Gif in luizenpoep dodelijk voor mieren en bijen

In honingdauw, de ‘zoete poep’ van bladluizen, kunnen bestrijdingsmiddelen zitten die tot een redelijk snelle dood kunnen leiden van de insecten die op die zoete druppeltjes afkomen, zoals: bijen, mieren, sluipwespen en zweefvliegen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en de Universiteit van Valencia in Spanje hebben aangetoond dat de stoffen imidacloprid en thiamethoxam, zogenaamde neonicotinoïden, door bladluizen uit de sapstroom van met deze bestrijdingsmiddelen behandelde planten wordt gezogen. De bladluizen gaan niet onmiddellijk dood, zodat ze het gif weer uitpoepen. Andere insecten eten deze ‘zoete poep’ en zo komt het gif weer in deze insecten terecht. Insectensoorten die we juist niet kwijt willen, zoals bijen. zweefvlieg op honingdauw foto IVIA Valencia, Spanjezweefvlieg op honingdauw foto: IVIA Valencia, Spanje

insectensterfte

Het onderzoek toont volgens hoogleraar entomolgie Marcel Dicke, één van de onderzoekers van Wageningen Universiteit, aan dat het hier gaat om een immens probleem. Zo kan de  opname van neonicotinoïden (neonics) via honingdauw door insecten in principe het hele jaar rond door plaatsvinden. Gif in honingdauw kan volgens de onderzoekers een belangrijke oorzaak zijn van de wereldwijde insectensterfte. In alle onderzoeken ernaar is tot nu toe nooit eerder gekeken naar de invloed van giftig honingdauw.

mier krijgt druppel honingdauw van luis foto colorworld.nl

Verboden

“Hoewel beide neonicotinoïden, (imidacloprid en thiamethoxam) inmiddels door de Europese Unie verboden bestrijdingsmiddelen zijn, zit er door gebruik ervan in de afgelopen decennia nog veel in de bodem”, zegt Dicke. En wereldwijd worden de stoffen nog volop gebruikt. Overigens wordt er binnen de EU volop gelobbyd om die stoffen met name voor de suikerbietenteelt weer toe te staan.

Alternatieven

“Echt nu stoppen met neonics”, zegt Marcel Dicke. Volgens hem zijn er voor de landbouw alternatieven genoeg om zonder gebruik van gif toch goeie opbrengsten te hebben. “Denk aan strokenteelt, waarbij je een akker om en om met verschillende gewassen inzaait. Dan krijg je veel sneller de natuurlijke bestrijders van beestjes die je niet wil helpen en heb je helemaal geen gif nodig”. Met strokenteelt worden op dit moment door de Universiteit van Wageningen proeven genomen.

Artikel overgenomen van Nieuwsbrief Vroege Vogels: Nieuwsbrief Vroege Vogels