Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep heeft zich ten doel gesteld meer te weten te komen over de flora (incl. paddenstoelen en mossen) binnen ons werkgebied en de directe omgeving.
Waar we dat kunnen, willen we de diversiteit van de plantenwereld waarborgen en/of uitbreiden.

We komen regelmatig bijeen om van de plantenwereld te genieten in de vorm van een excursie of een inventarisatie. In het seizoen iedere eerste zondag van de maand en in het voorjaar wekelijks op maandagavond. Vertrekpunt is de Markt in Baarlo op zondag om 9.00 uur en op maandag om 18.45 uur. Het startpunt van de excursie wordt in Ós Greun Blaedje en op de website bekend gemaakt. De excursies zijn vrij toegankelijk voor leden en belangstellenden.

De gemeente Peel en Maas heeft ons benaderd om mee te denken over het bermenbeleid. De bedoeling is dat het op dezelfde leest wordt geschoeid als het bermenbeleid van de voormalige gemeente Helden wat is afgestemd met het IVN-Helden. Wij willen daar van harte aan meewerken, omdat het zeer goed past binnen onze doelstellingen.

De coördinator van de plantenwerkgroep is: Frans Kesselmans,
te bereiken via e-mail:  f.kesselmans@home.nl