Locatie op groen

Met een aantal natuurlijke aanpassingen aan jouw locatie, denk bijvoorbeeld aan een IVN Voedselbosje, een blote voetenpad of een moestuin met keukenkruiden, kun je jouw locatie omtoveren tot een fijne natuurlijke plek om op adem te komen. Locatie op Groen kan zo de fysieke start zijn van meer natuur en natuurbeleving op jouw locatie. Hierbij wordt vooral gekeken naar eenvoudige aanpassingen waarmee binnen en buiten de natuur een onderdeel gemaakt kan worden in groene activiteiten voor cliënten of in het werkproces van medewerkers.

IVN Natuureducatie treedt op als (werk)procesbegeleider en helpt het projectteam mogelijkheden te verkennen en hierin – afhankelijk van het beschikbare budget – keuzes te maken. Wanneer nodig hebben we een goed netwerk van hoveniers en tuinontwerpers met ervaring in vergroeningsprojecten die natuurlijk spelen en natuurbeleving bevorderen. We adviseren en dragen ook manieren aan om zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringfase betrokkenheid van medewerkers en cliënten te stimuleren. Zo vergroot je het eigenaarschap en de betrokkenheid bij de natuurlijk aanpassingen aan jouw locatie en de kans op gebruik door cliënten en medewerkers na de aanleg.

Hoe werkt het?

Ontwerpfase

 1. Ontwerpsessie
  Uit de Binnen- en Buitenscan (apart traject) wordt duidelijk of Groen op de locatie tot de wensen behoort. Met dit als basis wordt tijdens de ontwerpsessie samen met medewerkers en evt. vrijwilligers en cliënten een ontwerp gemaakt.
 2. Wensenlijst
  samen wordt op basis van de ontwerpsessie keuzes gemaakt. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het beheer op korte en lange termijn.

Uitvoeringfase (mits procesbegeleiding van IVN gewenst is)

 1. Planning
  samen met een ervaren hovenier wordt een gezamenlijke planning van Tuindagen gemaakt, waarop medewerkers, cliënten en vrijwilligers zo veel mogelijk aansluiten. 
 2. Tuindagen
  Tijdens deze Tuindagen wordt er actief samen met zoveel mogelijk betrokkenen getuinierd, dit draagt bij aan het gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap bij het groen.

Nazorgfase

 1. Borging
  Om verschillende redenen kan het goed zijn om (een deel van) het beheer niet door een hovenier te laten doen maar door cliënten en medewerkers. Dit scheelt immers in kosten maar kan ook de betrokkenheid van het groen vergroten. IVN ondersteunt in het maken van deze beheerafspraken en begeleidt in de borging hiervan in de organisatie.

Daarnaast kan IVN parallel aan bovenstaande stappen ondersteunen en adviseren bij het vinden en binden van vrijwillige hulp in het beheer.

Resultaten

Wat vragen we van de locatie?

Welke producten sluiten goed aan bij dit product:?

Kosten

De kosten van de procesbegeleiding van Locatie op Groen zijn erg afhankelijk van de mate en type van de wensen en de vergroening.

Prijsindicatie*:

*excl. btw en kosten daadwerkelijke fysieke vergroening

Heb je wel interesse in Locatie op Groen maar is er niet direct budget hiervoor? Dan horen we dat graag. Misschien kunnen we samen de mogelijkheden voor externe financiering verkennen.