Groenere gezondere gemeenten

Meer groen in de stad draagt bij aan gezonde inwoners en aan een gezonde, klimaatbestendige stad. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat er meer groen bijkomt en vooral dat mensen daar ook van profiteren? Hoe werk je samen met inwoners, scholen, werkgevers of zorginstellingen aan een groenere en gezondere gemeente? IVN zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving voor mens, plant en dier en brengt mensen in contact met (lokale) natuur. Dat doen we altijd in samenwerking met lokale partners. Hoe we dat doen lees je hieronder. (Foto: Buro JP)

Wat doet IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het vergroenen van de woon- of werkomgeving samen met bewoners of andere betrokkenen. Dat doen we met succesvolle landelijk ontwikkelde groene (buurt)campagnes of projecten op maat. Zo ontzorgen we gemeenten en ondersteunen we bij de uitvoer van het beleid. Onze projecten en campagnes dragen vaak bij aan meerdere beleidsdoelstellingen zoals: participatie, sociale cohesie, welzijnsbeleid, hittestress, natuureducatie, droogte, waterberging en biodiversiteit. Zo werken we aan een gezonde leefomgeving. In onze aanpak zijn participatie, educatie en laten beleven van natuur belangrijke onderdelen om het draagvlak en betrokkenheid voor groen beleid te vergroten.

Gezondheid(spreventie)
Cursus Bijvriendelijke tuinen

Sociale, klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving

De ruimte in de stad is schaars. Door slim te investeren in groen worden plekken socialer, klimaatbestendiger en biodiverser. Dat doen we in al onze projecten samen met kinderen, en/of buurtbewoners of groene initiatieven. Zo vergroten we direct ook de betrokkenheid en verbondenheid met de buurt. Dat doen we bijvoorbeeld met de Groene Revolutie Schoolpleinen en Tiny Forest.

Groene Activiteiten

Participatie en educatie

Door samen met inwoners te werken aan een klimaatdaptievere en biodiverse buurt wordt de gemeente groener, de buurt hechter en bereik je meer. Dat kan onder andere door ze handelingsperspectief te bieden met educatief aanbod en aantrekkelijke campagnes. Zoals de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ of de cursus ‘Bijvriendelijk tuinieren’.

Workshop Natuurbeleving voor kinderen

Gezondheid

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Natuur kan bijdragen aan ziektepreventie en herstel en genezing versnellen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle mensen toegang tot natuur te bieden, van werkomgeving tot zorginstelling en huisarts. Daaraan werken wij bijvoorbeeld samen met gemeenten binnen het project Gezonde buurten.

Samen aan de slag?

Wil jij gezonde, groene bruisende buurten creëren in jouw gemeente waarin jong en oud samenkomen? Met ruimte om te spelen en recreëren in het groen en die bijdragen aan gezondere en gelukkigere inwoners? Graag gaan wij met jou in gesprek over de kansen voor de inzet van natuur voor een gezonde en groene leefomgeving. Lees hoe wij werken of neem direct contact op: Marije van der Kruk, projectleider IVN Natuureducatie, m.van.der.kruk@ivn.nl

Voorbeeldprojecten

Door het hele land werken wij samen met gemeenten aan de onderstaande projecten. Deze projecten hebben vaak deels een gestandaardiseerde aanpak, maar waar nodig leveren wij maatwerk.

Tiny Forest
Tuiny Forest
Groene Revolutie Schoolpleinen

Natuur als oplossing voor diverse maatschappelijke uitdagingen
Wereldwijd, maar zeker in de dichtbevolkte en geïndustrialiseerde provincie Zuid-Holland, merken we de effecten van klimaatverandering en holt de biodiversiteit achteruit. Tegelijkertijd maakt bereikbare en beleefbare natuur hét verschil in de kwaliteit van de leefomgeving. Meer natuur in de stad is echter niet vanzelfsprekend, want de woningnood is hoog en de ruimte in de stad is schaars. Investeren in groene buurten en een groene werk- of schoolomgeving is echter niet voor niets. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht.

Dat is nodig om de huidige klimaatproblematiek tegen te gaan. Anderzijds wijst onderzoek uit dat natuur in de directe leefomgeving positief effect heeft op sociale-, mentale en fysieke gezondheid van volwassenen en kinderen. Een natuurlijke omgeving zet mensen aan tot sociaal contact, draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen, stimuleert bewegen en vermindert stress. IVN gelooft dat het niet alleen gaat om het vergroenen van ruimte, maar ook mensen er bewust van laten genieten, beleven en voor zorgen.