Groene Activiteiten

Natuur helpt traumatische ervaringen verwerken, zorgt voor ontspanning en verbetert de ouder-kindrelatie kortom natuur kan cliënten helpen in hun herstel. Om cliënten van deze effecten te laten profiteren kunnen groene activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten worden opgezet door duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met partijen uit de buurt en wordt gebruik gemaakt van de groene kennis en ervaring die medewerkers al hebben. IVN helpt met het opzetten van nieuwe groene activiteiten die door medewerkers of vrijwilligers aangeboden worden aan cliënten. Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld: het hele jaar door moestuinieren met behulp van het IVN moestuincurriculum, structureel contact met dieren bij een nabijgelegen kinderboerderij, paardencoaching of op avontuur in de nabije natuur met een IVN Natuurgids.

Hoe werkt het?

 1. Bespreken Binnen- en buitenscan
  Voorafgaand aan dit traject vindt een ‘Binnen- en Buitenscan’ plaats (apart traject). Op basis hiervan is een beeld ontstaan van kansrijke groene activiteiten. IVN bespreekt de uitkomsten met (het team van) medewerkers en bespreekt de randvoorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen zoals aantal deelnemers, planning etc.
 2. Opzetten groene activiteiten
  IVN neemt contact op met potentiële samenwerkingspartijen en organiseert afspraken tussen de (maatschappelijke) zorglocatie en de derde partij.
 3. Groene try-outs
  We zorgen dat minimaal twee tot drie groene activiteiten worden gerealiseerd die (met inzet van derden) structureel aangeboden kunnen worden.
 4. Overdracht
  Als beide partijen de try-out activiteitpositief ervaren faciliteert IVN het komen tot structurele afspraken voor de toekomst.

Resultaten

Twee à drie structurele groene activiteiten voor bewoners, bewezen passend bij de wensen en mogelijkheden van de locatie

Wat vragen we van jou?

Welke producten sluiten goed aan bij dit product:?

Prijsindicatie

€3000,- *

* Kosten zijn exclusief:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruben Mulder, projectleider Natuur & Gezondheid, via r.mulder@ivn.nl of 06-11954572.