Maatwerk NME

Alle basisscholen in de Friese gemeenten worden bereikt door NME centra of IVN.

IVN Fryslân ondersteunt en adviseert NME-centra. We organiseren kennisuitwisseling- en overdracht, stimuleren samenwerking en netwerkvorming, aansluitend op de vragen van de centra. De NME-centra zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanbod, hun contacten met de scholen en gemeenten en de deelname aan projecten.

2017 en 2018


Kennisuitwisseling

 • Kennis en ervaring uitwisselen met als resultaat dat de NME-centra elkaars producten gebruiken. 
 • Jong Leren Eten Fryslân: informeren, elkaar inspireren, inventariseren van bestaand aanbod en kansen met als doel aanbod op te nemen bij elk NME-centrum. 
 • Het aanbod van de NME-centra is meegenomen in de programmering van Keunstwurk voor de scholen in LF2018.

52 buitenavonturen

Regionale verankering, verbreding en versterking NME

 • Ontwikkeling boekje ’52 Buitenavonturen’
 • Dag van de Duurzaamheid: gezamenlijk verhaal, voorgelezen door prominent op  basisscholen
 • Boomfeestdag
 • Leskisten voor Smaaklessen beschikbaar in elk NME-centrum
 • Programma De Boer op Noord is gekoppeld aan de NME-centra
 • Weidevogel- en landbouweducatie vanuit de weidevogelnota
 • Ontwikkeling onderwijsproject over de wadden
 • Vogelfestival NP Lauwersmeer

Midterm Friesland boomfeestdag

Invulling witte vlekken

 • Zuidoost-Fryslân: project rond Landschap en Cultuurhistorie ontwikkeld en uitgevoerd: ‘Trots op ZO Friesland’. In samenwerking met onder meer Landschapsbeheer Friesland
 • Zuidoost-Fryslân: onderzoek naar opzetten van bredere samenwerking gemeenten en onderwijs rond NME (afgesloten in 2018)
 • Gemeente Opsterland: afvalprojecten op scholen
 • Waadhoeke: ontwikkeling plan structureel NME in samenwerking met cultuur

Professionalisering

 • Training didactiek voor vrijwilligers van de NME-centra
 • Vraaggestuurde ondersteuning: 
  • Ontwikkeling Ontdekpad bij De Spitkeet en spinnenproject voor De Klyster en Pingo&Pet.  
  • GroenDoen: opzet aanpak voor VO rondom afval (in opdracht van NME-centrum en gemeenten).
  • NME-centrum Smallingerland: ontwikkeling en uitvoering schoolbreed afvalproject in samenwerking met onder meer NME-centrum en kunstenaars, mede gefinancierd door gemeente Smallingerland.

Hoogtepunten 2019-2020 

 • Kennisuitwisseling, vervolg invulling witte vlekken en vraaggestuurde ondersteuning.
 • Educatiesafari NME centra Groningen en Fryslân, samen met partners uit de groene en cultuursector. Doel: inspiratie en uitwisseling, stimuleren samenwerking, verbinden van verschillende vormen van educatie.
 • Gezamenlijke projecten NME-centra en IVN.