Contact

Tel: 058 – 289 04 63
Mail: friesland@ivn.nl

Bezoekadres:
Posthoornsteeg 3
8911 AS Leeuwarden

Postadres:
Postbus 6095
9702 HB Groningen

IVN Fryslân betrekt mensen – jong en ouder – bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Fryske natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen van o.a. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In Fryslân werken IVN vrijwilligers en -beroepskrachten samen aan een groene, gezonde en duurzame samenleving. Dit doen we samen met een enorm netwerk van professionals zoals terreinbeheerders | organisaties in de recreatieve-, gezondheids- en cultuursector | onderwijs | overheden en andere partners.

Voor meer informatie over de volgende thema’s kun je contact opnemen met een van onze collega’s: