Mens en natuur verbinden

Met IVN Friesland beleeft jong en oud de natuur: in de achtertuin of op het balkon, in de wijk en in natuurgebieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Wij ondersteunen beleidsmakers in hun doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie, voedseltransitie, burgerbetrokkenheid en gebiedsopgaven.

20221116_boomfeestdag_mark_grupstra_gemeente_leeuwarden_008_klein

Agenda Biodiversiteit

In Friesland werkt IVN via het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân samen met verschillende partners aan de verbetering van de biodiversiteit in de provincie. Doel is hierbij vooral om inwoners te informeren en inspireren, zodat ze zelf aan de slag kunnen.

Tiny Forest

Tiny Forest

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Voortgezet onderwijs

Wil jij je leerlingen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken rond natuur en duurzaamheid? IVN Friesland kan je hierbij helpen. Met projecten over bijvoorbeeld voedsel, water of energie.

Wat kan IVN voor mij doen?

Wil je meer weten over wat IVN Friesland voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Thera Jellema.