Natuurlijk opgroeien en ontwikkelen

Jonge kinderen staan van nature in verbinding met de natuur vanwege hun natuurlijke nieuwsgierigheid voor alles dat groeit en leeft. Door digitalisering, verstedelijking en (over)bezorgde ouders spelen kinderen echter steeds minder buiten. Elk kind heeft het recht om met natuur in contact te komen. Contact met de natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. Door hen actief te laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter begrip van de wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden.

Wil je weten wat IVN Friesland voor jou kan betekenen in het onderwijs? Neem contact op met Eveline van Oudbroekhuizen.

Ons aanbod voor het basisonderwijs in Friesland

Groen in en rond school

Maak van het schoolplein een buitenlokaal! Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Je kunt zelf aan de slag met groen in en rond de school. Denk aan een Voedselbosje, Tiny Forest, BinnenBos of moestuin.

Op schoolreisje met de Natuurschool

Schoolreisje Natuurschool

Ga mee met een excursie of schoolreisje van de Natuurschool! Een actieve dag in de buitenlucht (op het wad, in de haven en bij het Lauwersmeer), plezier beleven met je klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur.

NDE Leeuwarden

IVN en gemeente Leeuwarden willen kinderen actief betrekken bij natuur, duurzaamheid en hun omgeving. Daarom werken zij sinds kort samen aan een aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) voor basisscholen.

In het Fries

We hebben steeds meer lesmaterialen in het Fries beschikbaar. Zo zijn er buitenlessen in het Fries vertaald, is er lesmateriaal bij het boekje ‘Sipke vindt een kievitsei’ en is er een Friese les voor bij de slootjesdagen.

Zaaiplezier

We willen kinderen graag laten ontdekken en ervaren waar hun groente vandaan komt. Van het zaaien, zien hoe het groeit tot het oogsten en het opeten. Samen moestuinieren is leuk, leerzaam en lekker!

Overig aanbod

Door middel van campagnes en projecten speciaal voor kinderen op de basisschool planten we, samen met jou als leerkracht, het zaadje voor een leven lang liefde voor de natuur. Hier vind je inspiratie, lespakketten en campagnes waar je bij aan kunt sluiten.