Meer natuur in jouw buurt

Natuur ver weg is goed, maar natuur dichtbij is beter! Samen maken we onze Friese buurten groener en leefbaarder. Onze versteende steden en dorpen kunnen dat goed gebruiken. Stadsnatuur helpt tegen hittestress, wateroverlast en draagt bij aan biodiversiteit. Door met buurtbewoners aan de slag te gaan wordt de buurt hechter en kun je samen van het resultaat genieten.

Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

In Friesland werkt IVN via het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân samen met verschillende partners aan de verbetering van de biodiversiteit in de provincie. Doel is hierbij vooral om inwoners te informeren en inspireren, zodat ze zelf aan de slag kunnen.

Vergroen je omgeving

Tuiny Forest voor gemeenten

Rond je huis

Vergroen je tuin of buurt met een kant-en-klaar pakket voor een minibos, minihaag of minipoel. Ga aan de slag met onze tuiny producten.

Zet die groene golf in!

Met je buurt

Creëer samen met je buurtgenoten een groene plek waar kinderen creatief kunnen spelen, bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Wat kan IVN voor mij betekenen?

Wil je meer weten over wat IVN Friesland voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Thera Jellema.