Trainingen en workshops

De IVN-programma’s sluiten aan op actuele ontwikkelingen in de kinderopvang. We helpen medewerkers en management op weg met werkvormen rond kennis, houding en vaardigheden.

Een greep uit ons aanbod:

  • Groene Kinderopvang: als workshop, eendaagse of tweedaagse training
  • Kweken in de dagopvang (workshop)
  • Eetbare natuur op de BSO (workshop)
  • Groen aan Kop: tweedaagse training voor management
  • Natuurbeleving in VVE: tweedaagse training

Een aantal programma’s is specifiek geschikt voor dagopvang/peuterspeelzalen of BSO. Voor gemengde groepen kan een programma op maat gemaakt worden. Vraag naar de mogelijkheden!

Advies en begeleidingstraject

IVN is specialist in de relatie tussen kind en natuur. Op school, in de vrije tijd en op de kinderopvang. Vanuit onze jarenlange ervaring denken wij graag mee over groen. In een adviesgesprek op locatie kunnen wij concreet adviseren over implementatie van natuurbeleving. Ook bieden wij langdurige begeleiding. Daarbij bepalen we in co-creatie de doelen, kijken we hoe we medewerkers betrekken en welke stappen nodig zijn.

Studiedagen

Een studiedag voor medewerkers is een goed begin van het gesprek over Groene kinderopvang. Of het moment om natuurbeleving een stap verder te brengen! Samen ontwikkelen we het programma. Daarbij zet IVN haar landelijke netwerk van betrokken medewerkers en bevlogen vrijwilligers maximaal in.