Gezondheidsbelang meer ‘buiten’ in kinderopvang

Gezondheidsbelang meer ‘buiten’ in kinderopvang

IVN 28 juni 2022

Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Morgen, woensdag 29 juni vieren wij de tiende editie van ModderDag. Op een paar duizend kinderopvanglocaties in Nederland gaan zo’n 160.000 kinderen heerlijk modderen met zand en water en is vies worden een must. Buitenspelen in het groen is van groot belang voor de ontwikkeling van
onze kinderen en daarom grijpen IVN Natuureducatie en Humankind Kinderopvang & Ontwikkeling deze jubileumeditie van ModderDag aan om te pleiten de komende jaren te investeren in natuurrijke, gezonde buitenruimtes, zodat kinderen volop tot bloei kunnen komen. Natuurlijk weten wij heel goed hoe groot de uitdagingen in de kinderopvang zijn als gevolg van personeelstekort en ziekteverzuim en dat hiervoor oplossingen moeten komen. Maar laten we hierin ook vooral het gezondheidsbelang
op lange termijn meenemen en dat vraagt om een goede, groene inrichting van de kinderopvang.
 

Zes keer minder buiten

Op ModderDag staat het belang van vrij spelen in de natuur centraal. Dit kan in een bos of park zijn, maar ook gewoon op een groen schoolplein. Natuurlijke speelplekken zorgen voor ander, actiever speelgedrag. Steeds meer studies laten zien dat kinderen die opgroeien in een groenere omgeving een betere psychische gezondheid hebben. Desondanks spelen kinderen van nu zes (!) keer minder buiten dan hun ouders of grootouders deden. Zonde, want het is zo leuk en fijn om slootje te springen, in een boom te klimmen of lekker door de bosjes te struinen. Bovendien zorgt al dat binnenspel voor veel problematiek: meer kinderen kampen met overgewicht,
de motoriek van kinderen op de basisschool is slechter dan vroeger en als gevolg van overmatig schermgebruik zijn er steeds meer kinderen, die last hebben van bijziendheid. Wat IVN en Humankind betreft is het hoog tijd voor verandering. Vergroenen van de kinderopvang is hierin een belangrijke stap, waarmee veel gezondheidswinst te behalen valt, voor kinderen en pedagogisch medewerkers. Zo werkt natuur ook bewezen stressverlagend.

Schotland als voorbeeld 

Schotland geldt in Europa als een van de voorlopers wat betreft natuurrijke kinderopvang. Hier is het Inmiddels nationaal beleid dat kinderen 50 procent van de tijd buiten worden opgevangen. Wij vinden dat Nederlandse kinderen ook recht hebben op meer buitentijd en pleiten ervoor dit in beleid en regelgeving op te nemen. Daarnaast is fysieke vergroening van de kinderopvanglocaties een must, zodat de buitenruimte ook aantrekkelijk is om in te spelen. IVN en Humankind willen hierin vooropgaan, laten zien wat mogelijk én nodig is.

Wij zijn ons zeer bewust van alle druk die momenteel op de kinderopvang ligt (personeelstekort, ziekteverzuim en verwachte groei) en willen zeker niet nog een ‘moetje’ bij de kinderopvangcentra neerleggen. Maar juist nu, in een tijd waarin natuur en welzijn onder druk staan, is opgroeien in een natuurrijke omgeving van groot belang voor een gezonde jonge generatie. We hopen alvast een zaadje te planten, dat u en anderen inspireert en kan uitgroeien tot een ‘groene beweging’.

Als initiatiefnemers van ModderDag hopen wij van harte dat u zich hard wilt maken voor ons pleidooi, zodat onze kinderen gelukkig en gezond kunnen opgroeien. Wij gaan hierover graag in gesprek met u en nodigen u uit voor een bezoek, zodat wij u kunnen laten zien welk verschil een natuurrijke
kinderopvang maakt. 

Én mocht u er iets voor voelen om aanstaande woensdag 29 juni een kijkje te komen nemen op ModderDag en misschien ook zelf weer eens lekker vies te worden, dan bent  u van harte welkom op een van de vele locaties, die aan ModderDag meedoen. Welke dit zijn, vindt u terug op www.modderdag.nl.

Hoogachtend,

Vincent van der Veen
Programmamanager Kind en Natuur IVN Natuureducatie

Robin Alma
Raad van Bestuur Humankind Kinderopvang & Ontwikkeling

Deel deze pagina