Onze visie

IVN zet zich in voor groene kinderopvang waarin natuur de basis vormt. Door samen met de kinderopvang te werken aan een natuurrijke opvang, helpen we medewerkers, kinderen en de natuur om tot bloei te komen. De natuur is het uitgangspunt voor onze visie op kindontwikkeling, het pedagogisch handelen en de fysieke omgeving van de kinderopvang.

De natuur van het kind

De natuur van het kind vormt de basis voor onze visie op kindontwikkeling. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen plek in de wereld en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Ieder kind heeft zijn eigen interesses en kwaliteiten. Kinderen zijn al op jonge leeftijd in staat om verantwoordelijkheden te dragen en keuzes te maken. Kinderen maken onlosmakelijk deel uit van de natuur om hen heen, al raken ze in de huidige maatschappij vaak vervreemd van deze natuur.

Natuurpedagogiek

Het pedagogisch handelen in de groene kinderopvang volgt de natuur van het kind. Pedagogisch medewerkers spelen in op de nieuwsgierigheid en behoeftes van ieder kind. Het betekent een proces gestuurde werkwijze met veel regie bij de kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd voor natuurpedagogiek. Ze begeleiden kinderen vanuit eigen, positieve en diepe natuurervaringen. Gedurende de dag spelen natuurlijke materialen en systemen een centrale rol, zowel binnen als buiten en zowel bij de opvang als in de wijk. Zo betrekken zij kinderen bij de leefwereld om hen heen en hun relatie daartoe.

Natuurrijke, uitdagende omgeving

Om dit mogelijk te maken, creëren we een natuurrijke, uitdagende omgeving waarbij binnen en buiten in elkaar overlopen. Kinderen leren zorgen voor de natuur en omgaan met verantwoorde risico’s. Kinderen zijn voor een groot deel buiten, waar ze tijd hebben om te ‘scharrelen’: hun eigen nieuwsgierigheid te volgen in interactie met de natuurlijke omgeving.