Onze aanpak

← Terug naar kinderopvang

IVN streeft naar structurele samenwerking met kinderopvangorganisaties. Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde dromen. Met landelijke campagnes en door te participeren in netwerken en onderzoek bouwen we aan coalities die bijdragen aan onze visie en missie.

Hoe kan een samenwerking er uit zien?

We starten met een droomsessie. We werken toe naar een gezamenlijke, groene visie. Stapsgewijs gaan we de visie vertalen in concepten en producten, die we op locatieniveau uit gaan rollen. We volgen de maakdag methodiek, een beproefde werkwijze waarmee we gestructureerd werken aan concrete resultaten. Productowners doen voorstellen om producten te implementeren. Stakeholders van binnen en/of buiten de organisaties geven feedback. Na akkoord kan de uitrol in de organisatie starten.

Strategische communicatie

Met de gezamenlijke droom en uitwerking ervan hebben we wat te vertellen. Onze boodschap dragen we uit via eigen kanalen en in de media. We trekken samen op in lobby richting beleid en politiek. Communicatiemedewerkers maken plannen voor de strategische communicatie en geven hier uitvoering aan.

Groene voorbeeldlocaties

Op één of enkele voorbeeldlocaties laten we zien hoe de visie er in de praktijk uit ziet. De voorbeeldlocatie inspireert de hele organisatie om de visie te omarmen. De realisatie van voorbeeldlocaties pakken we op nadat de gemeenschappelijke visie hebben gemaakt.

Investeringen

Op basis van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gaan we aan de slag. Onderdeel van de overeenkomst is het beschrijven van de werkwijze en de vertaling ervan in de benodigde investeringen. De realisatie van voorbeeldlocatie(s) maken we in overleg onderdeel van de overeenkomst.

Campagnes

Aansprekende campagnes als ModderDag en Hartje Winter zijn onderdeel van onze aanpak. De campagnes ondersteunen onze visie en krijgen een plek in onze samenwerkingsafspraken. Met de campagnes zetten we landelijk het belang van Groene kinderopvang stevig op de agenda.

Trainingen en workshops

Onderdeel van onze samenwerking zijn doorgaans trainingen en workshops. Doel, inhoud en uitvoering volgen uit onze visie en bepalen we met elkaar. Op verzoek kan IVN trainingen en workshops op maat uitvoeren die los staan van een structurele samenwerking.

Kennis en netwerk

IVN particpeert in (inter)nationale netwerken rond Kind & Natuur in kinderopvang en onderwijs. Daardoor delen we onze kennis en ervaring met anderen en ontsluiten we waardevolle input van partners in binnen- en buitenland. Regelmatig organiseert IVN landelijke en regionale bijeenkomsten rond Kind & Natuur.

 

← Terug naar kinderopvang