Huisje Boompje Beestje

Elk jaar komen ongeveer 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving.

Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen.  IVN is in samenwerking met Kinderpostzegels en de Federatie Opvang het project Huisje Boompje Beestje gestart. Met als doel het welzijn van kinderen in de opvang te vergroten door natuur dichterbij te brengen. De Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen  onderzoek tijdens het project.

 

HBB 2

Wat doet IVN?

Met het project Huisje Boompje Beestje ondersteunen wij instellingen voor vrouwen- en maatschappelijkeopvang bij de uitvoering van groene projecten. Er zijn 21 opvanglocaties geselecteerd die, dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, vergroeningsprojecten kunnen uitvoeren. IVN draagt hieraan bij door o.a.:

  • Voor tienduizend kinderen in de opvang  levert IVN een Doeboek vol geweldige natuurervaringen. Kinderen kunnen hierin bijhouden wat ze van deze 'bucketlist' hebben gedaan en bij vertrek uit de opvang hebben ze een boek vol nieuwe ervaringen, mooie herinneringen en nog een paar af te strepen activiteiten voor in hun nieuwewoonomgeving. De Doeboeken zijn er voor twee leeftijdscategorieën: 0-6 en 7-12 jaar.
  • Elk kind krijgt daarnaast een rugzakje gevuld met aantrekkelijke materialen:  zaadjes voor bonen en tuinkers, een steelloep, een handpop, een spiegeltje, diverse zoekkaarten en een potloepje.
  • IVN verzorgt de workshop Kriebelkids (download de flyer onderaan). In korte tijd leren deelnemers hoe ze de Doeboekjes en materialen kunnen inzetten in het werk met kinderen. Doelgroep zijn medewerkers en vrijwilligers in de vrouwen- en maatschappelijke opvang.
  • IVN begeleidt een vijftal icoonlocaties. In co-creatie realiseert IVN samen met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Op al deze locaties wordt gekozen voor spelen in het groen, contact met dieren en werken in een moestuin. Samen met alle betrokkenen voeren we stapsgewijs de plannen uit.
  • IVN ontwikkelt een vrijwilligersaanpak, die gericht is op het samen met vrijwilligers vormgeven van de plannen en uitvoering van activiteiten. Op de IVN-icoonlocaties wordt de aanpak ontwikkeld en uitgeprobeerd. Succeservaringen worden gedeeld met alle andere deelnemende locaties. IVN helpt bij het werven, enthousiasmeren en opleiden van vrijwilligers per locatie. Waar mogelijk maken we gebruik van de (kennis van) vrijwilligers van de lokale afdelingen van IVN.

Wil je ook samen met IVN de vergroening van je locatie vormgeven? Neem dan contact op via info@ivn.nl

Flyer HBB Workshop Kriebelkids