Contactgegevens IVN Veghel

 

Bezoekadres
     Basisschool De Bunders
     De Langedonk 1
     5467 CV VEGHEL
     (parkeerplaats en ingang
      achter de school)
     locatie Verenigingslokaal

Postadres
     Secretariaat IVN Veghel
     ​p.a. Marterweide 7
     ​5467 LK VEGHEL
     secretariaat@ivn-veghel.nl

 

Andere contact-gegevens
(alfabetisch geordend):

 

Amfibieën werkgroep
     Matty Meij
     0413 - 350 091
     amfibieen@ivn-veghel.nl

ANBI-gegevens
     Voor vragen, neem contact op:
     penningmeester@ivn-veghel.nl

Bankgegevens
     NL62 TRIO 0338 4476 36
     t.n.v. IVN afdeling Veghel

     Voor vragen, neem contact op:
     penningmeester@ivn-veghel.nl

Bestuur
     Voor vragen, neem contact op:
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Docenten team
     Voor vragen, neem contact op:
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Donateur worden

E-mail
     Problemen met versturen
     van e-mail aan IVN Veghel
     neem contact op:
     webmaster@ivn-veghel.nl

Facebook
     Bjorn van Lieshout
     Kopij per bjornvanlieshout.bvl@gmail.com

Financiën
     zie Penningmeester

Geerbos en Insectentuin werkgroep
     Pieter van Breugel
     0413 - 362 753
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Gidsen team
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Lid worden

Nieuws
     Aanleveren tekst met
     datum en minimaal één foto
     webmaster@ivn-veghel.nl

Penningmeester contact
     0413 - 367 476
     06 - 5155 3430
     penningmeester@ivn-veghel.nl

Penningmeester postadres
     Penningmeester IVN Veghel
     p.a. Lavendelaar 34
     5467 BE VEGHEL

Persberichten
     e-mail aan Pers IVN Veghel

Planten werkgroep
     Karin Koppen
     0413 - 210 216
     tonkarin@home.nl

Schoolgidsen werkgroep
     Hanneke Leenhouts 
     0413 - 287 851
     Marja van Heijst 
     0413 - 354 047
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Secretariaat​​ contact
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Secretariaat​​ postadres
     ​Secretariaat IVN Veghel
     ​p.a. Marterweide 7
     ​5467 LK VEGHEL

Sprokkels
     zie Verenigingsblad Sprokkels

Tentoonstellingsgroep
     ​secretariaat@ivn-veghel.nl

Veghels Landschap werkgroep
     Fer Kalis
     0413 - 341 348
     fam.kalis@home.nl

Verenigingsblad Sprokkels
     Kopij per post aanleveren
          Per e-mail (hieronder)
     Kopij per e-mail aanleveren
          e-mail aan Redactie Sprokkels

Vertrouwenspersoon
     Matty Meij
     0413 - 350 091

Vogels werkgroepen
     zie Voghelse Vegelaars werkgroep
     zie Weidevogelgroep Boerdonk

Voghelse Vegelaars werkgroep
     Wolter Brongers
     0413 - 340 764
     wolter.brongers@planet.nl

Vrijdagochtend wandelgroep
     Pieter van den Berk
     0413 - 366 084
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Wandelen met cliënten van De Donk
     Maria van den Oetelaar
     0413 - 366 849
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Wandelen werkgroepen
     zie Vrijdagochtend wandelgroep
     zie Wandelen met cliënten van De Donk

Website
     Voor vragen, neem contact op:
     webmaster@ivn-veghel.nl

Weidevogelgroep Boerdonk
     Tom van Lieshout
     0413 - 366 255
     06 - 5176 9185
     secretariaat@ivn-veghel.nl

Werkgroepen
     zie de werkgroepnaam:
          Amfibieën
          Geerbos en Insectentuin
          Planten
          Schoolgidsen
          Veghels Landschap
          Voghelse Vegelaars
          Vrijdagochtend wandelgroep
          Wandelen met cliënten van De Donk
          Weidevogelgroep Boerdonk